Zaregistrujte se na kurzy

Abyste se mohli zapsat do kurzů, musíte vyplnit žádost o audit, žádost o přijetí nebo být absolventem TCM.

 • Proces registrace umožňuje studentům, auditorům a absolventům zapsat se do kurzů.
 • Studenti si mohou před datem zahájení zapsat více kurzů.
 • Studenti se nemohou přihlásit do kurzů se souběžnými sezeními Face to Face.
 • Posluchači se mohou přihlásit maximálně na dva kurzy; pokud chtějí pokračovat, musí podat Přihlášku na jeden z požadovaných programů.


 1. Přihlaste se do SMS
 2. Přístup k levému menu, Academic, Summary
 3. V Výsledek klikněte na svůj aktuální program (např. Master of Arts (MAP)).
 4. Na nové stránce viz Doporučení tříd pro audit studia
 5. Vyberte si třídu a klikněte na možnost Registrace a platby
 6. Následně proveďte potřebné Možnost platby
 7. Zkontrolujte si Stav probíhající registrace
 8. Potvrzení registrace
  • Pokud je již po datu zahájení kurzu, vyčkejte až jeden pracovní den na zpracování registrace a obdržení potvrzení od oddělení služeb pro studenty.
  • Pokud je datum zahájení kurzu v budoucnosti, obdržíte potvrzení o zápisu jeden pracovní den před datem zahájení kurzu.
 9. Přístup k online kurzu na vzdělávací platformě, learn.tcmi.edu/my
 1. Přihlaste se do SMS
 2. Přístup k levému menu, Academic, Summary
 3. V Výsledek , klikněte na svůj aktuální program(Audit (MAP)).
 4. Na nové stránce viz Doporučení tříd pro audit studia
 5. Najděte svou třídu
 6. Klikněte na možnost Registrace a platby
  • Žádost o vyzkoušení tohoto kurzu za zápočet – To vám umožní plně se účastnit kurzu.
  • Žádost o vyzkoušení tohoto kurzu pro audit – To vám umožní náhled kurzu
 7. Budete zařazeni na čekací listinu; zpracování vaší žádosti a potvrzení od oddělení služeb pro studenty může trvat až jeden pracovní den.
 8. Zkontrolujte si Stav probíhající registrace
 9. Následně proveďte potřebné Možnost platby
 10. Potvrzení registrace
  • Pokud je již po datu zahájení kurzu, vyčkejte až jeden pracovní den na zpracování registrace a obdržení potvrzení od oddělení služeb pro studenty.
  • Pokud je datum zahájení kurzu v budoucnosti, obdržíte potvrzení o zápisu jeden pracovní den před datem zahájení kurzu.
 11. Přístup k online kurzu na vzdělávací platformě, learn.tcmi.edu/my
 1. Přihlaste se do SMS
 2. Přístup k levému menu, Academic, Summary
 3. V Výsledek klikněte na svůj aktuální program (např. Master of Arts (MAP)).
 4. Na nové stránce viz Doporučení tříd pro audit studia
 5. Vyberte si třídu a klikněte na možnost Registrace a platby
 6. Pokud je třída plná, můžete zvolit možnost Přidat mě na čekací listinu a počkat, dokud se nezruší někdo jiný, nebo se můžete obrátit přímo na oddělení služeb pro studenty.
 7. Zkontrolujte si Stav probíhající registrace
 8. Možnost platby
 9. Potvrzení registrace
  • Pokud je již po datu zahájení kurzu, počkejte až týden na zpracování registrace a získejte potvrzení od oddělení služeb pro studenty, zda jste byli do kurzu zařazeni.
  • Pokud je datum zahájení kurzu v budoucnosti a vy jste byli přidáni do seznamu, obdržíte potvrzení o zápisu jeden pracovní den před datem zahájení kurzu.
 10. Přístup k online kurzu na vzdělávací platformě, learn.tcmi.edu/my
 1. Přihlaste se do SMS
 2. Přístup k levému menu, Academic, Summary
 3. Zkontrolujte si Stav probíhající registrace
  • Klikněte na tlačítko Zrušit registraci
  • Klikněte na Odebrat ze seznamu čekatelů

Časté dotazy k registraci

 • Zobrazí se pouze předměty, které odpovídají vašemu studijnímu auditu na základě katalogu přijímacího roku a programu.
 • Kurzy se zobrazí až po pozdní registraci, tedy dva týdny po datu zahájení kurzu.
 • Doporučené kurzy jsou filtrovány podle jazyků, které mohou studenti navštěvovat.
 • Studenti mohou absolvovat až 2 předměty.
 • Studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu, se musí přihlásit do programu.
 • Budete zapsáni do kurzu s omezeným přístupem.
 • Můžete se zapojit do diskuse a účastnit se jí v rámci akce Face 2 Face i online.
 • Nebudete hodnoceni a nedostanete zápočet.
 • Vaše místo ve třídě Online of Face 2 Face není zaručeno.
 • Pokud plánujete pokračovat ve vzdělávání v TCM, doporučujeme zvážit možnost“Audit for Credit”.
 • Budete zapsáni s plným přístupem jako běžní studenti.
 • Očekává se, že dokončíte všechny aktivity kurzu a budete se jich účastnit.
 • Kurz bude hodnocen a získáte za něj zápočet TCM.
 • Úspěch v kurzu Audit for Credit může podmínit vaše přijetí do programů TCM.


Přístup ke kurzu v systému Moodle

Jakmile je kurz otevřen, lze k němu přistupovat přímo v systému Moodle na adrese https://learn.tcmi.edu/my/.

Zkontrolujte si termíny zahájení kurzů. Budete o tom informováni a obdržíte pokyny pro přístup do kurzu a práci s ním.

Seznam čekatelů

Pokud chcete být přidáni na čekací listinu vybraného kurzu, který je již obsazen, klikněte na možnost Třída je obsazena – přidat mě na čekací listinu.
V sekci Probíhající registrace se kurz zobrazí jako čekající. Můžete se z čekací listiny odstranit nebo počkat na oznámení o volném místě.

Karta Probíhající registrace
Registrace a platba

Nové okno nabízí dva typy plateb:
Podrobnosti naleznete v části Možnosti platby.

Registrační poplatek za kurz (CRF) se přiděluje na základě vaší státní příslušnosti. Nastavení občanství najdete v části Můj profil .

 • Zaplatit nyní – pouze PayPal
 • Platba později – PayPal a další možnosti
  Po dokončení platby se zobrazí nová stránka se stavem platby: Dokončeno.

Vraťte se do akademického přehledu a zobrazte kurz na kartě Probíhající registrace , jak je uvedeno níže.
Chcete-li zrušit registraci do vybraného kurzu, použijte příkaz Zrušit registraci.
Po dokončení platby bude částka připsána na váš účet.

Stránka se aktualizuje a tyto možnosti se zobrazí v části Probíhající registrace .

Was this helpful?