Institut se věnuje obnově veškerého stvoření pro Boha skrze našeho Pána Ježíše Krista. Naší příručkou pro život, víru a vyučování je Boží slovo, skrze které vnímáme a hodnotíme všechny oblasti studia. Naším vzorem je ukřižovaný a vzkříšený Ježíš. Naší metodou je učednictví. Naším poradcem, silou i průvodcem je Boží Duch svatý.

Kurzy jsou vyučovány uznávanými profesory vybranými nejen na základě akademické odbornosti, ale také jejich služby, oddanosti Kristu a růstu do jeho podoby. Profesoři pocházejí z celého světa. Jsou vybíráni na základě věrnosti křesťanství, vůdcovských dovedností, praktických zkušeností, mezikulturních dovedností, akademické úrovně a nedominačního zaměření.