Dovolujeme si upozornit, že příručky TCM jsou aktualizovány při každé větší změně, takže je vaší povinností pravidelně navštěvovat tuto stránku a získat nejnovější aktualizovanou verzi.