Pro absolvování programu Master of Divnity je třeba splnit 84 kreditů. Smyslem tohoto studijního programu je dále zlepšovat dovednosti pro službu kazatelů na plný úvazek, křesťanských vedoucích převážně v církvi; je určen i pro studenty, kteří hledají možnost pokročilého studia, často za účelem zaměstnání v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Cíle titulu

Student bude po absolvování programu Master of Arts splňovat následující cíle:

 1. Vytvořit, rozvinout a zavést učednický program v církvi (Cíl programu 1)
 2. Uplatňovat biblické a teologické studium se zaměřením na biblické jazyky a angličtinu (Cíl programu 2)
 3. Podílet se na pastorační péči v prostředí církve (Cíl programu 3)
 4. Biblicky kázat a vyučovat s ohledem na kontext dané církve (cíl programu 4)

Více informací

Zájemci o získání titulu Master of Divinity (M.Div.) musí prokázat dostatečnou úroveň angličtiny. Tato znalost zahrnuje schopnost číst texty a projevovat se písemně, včetně diplomových prací v angličtině. Před přijetím ke studiu je vyžadován test z angličtiny. Studenti, kteří neprojdou testem, budou povinni absolvovat kurz RE 669 English Skills for Theological Studies, který jim pomůže zlepšit úroveň angličtiny. Dokud student nebude mít dostatečnou úroveň angličtiny, může mu být přidělována další práce.

Požadované osnovy dle cílů Master of Divinity

1. Vytvoří, rozvine a zavede učednický program v církvi (12 kreditů)

 • PT 750 Učednictví v rané církvi
 • PT 760 Učednictví ve středověku
 • PT 770 Učednictví v 16. – 17. století nebo PT 775 Současné problémy v učednictví
 • RE 701 Integrovaná reflexe – projekt na základě vlastní služby

2. Bude uplatňovat biblické a teologické studium se zaměřením na biblické jazyky a angličtinu (21 kreditů)

 • BS 730 Řečtina 1
 • BS 732 Řečtina 2
 • BS 710 Hebrejština 1
 • BS 712 Hebrejština 2
 • BS 700 Pokročilá hermeneutika
 • 2 kurzy BS Exegeze

3. Bude se podílet na pastorační péči v prostředí církve (21 kreditů)

 • CN 662 Praktické pastorační poradenství
 • CN / TH 605 Pastorační etika
 • CN 799a Pastorační poradenství: Manželství a rodina
 • CN 799b Pastorační poradenství: Křehkost života
 • CN 799c Pastorační poradenství: Život vyvedený z rovnováhy
 • OL 712 Proměňující vedení
 • PT 780 Seminář praktické služby

4. Bude biblicky kázat a vyučovat s ohledem na kontext dané církve (1 kredit)

 • RE 600 Pokročilý výzkum a psaní
 • RE 705 M. Div. Diplomová práce
 • BS / PT 722 Pokročilá homiletika
 • PT 634 Současné problémy v mezikulturních studiích

5. Specializovat se na vybranou oblast zaměření nebo získat odborné znalosti v různých oblastech ve volitelných předmětech (18 kreditních hodin).

Požadavky na přijetí do programu Master of Divinity (M.Div.)

Uchazeči o titul Master of Divinity (M.Div.) musí prokázat dobrou úroveň znalostí angličtiny jednou z níže uvedených možností:

 • Doložením výsledků testu TOEFL (minimální skóre 570 bodů) nebo TOEFL iBT (88)
 • Doložením výsledků testu IELTS (skóre 6,5)
 • Doložením alespoň jednoho kurzu TCM, který student úspěšně absolvoval v angličtině (čtení, úkoly a přednášky plně v angličtině).
 • Doložením úspěšného absolvování jednoho kurzu Praktické teologie (PT) v angličtině (čtení, úkoly a přednášky plně v angličtině).
 • Doložením úspěšného absolvování kurzu PT 569 English Skills for Theological Studies. Po absolvování tohoto kurzu bude stanovena úroveň kompetencí studenta v angličtině, na základě které bude student buď doporučen ke studiu programu M.Div., nebo směřován ke zlepšení úrovně angličtiny.

Uznání kreditů

Student přijatý do programu Master of Divnity, který předtím studoval biblistiku/teologii, může zažádat o uznání až 18 kreditů. Tím může snížit požadovaný počet z 84 kreditů až na 66.

Chcete-li požádat o uznání kreditů, kontaktujte nás na e-mailu [email protected] nebo [email protected]. Tyto žádosti jsou posuzovány přijímací komisí. Komise přezkoumá studentovu přílohu k diplomu (výpis), shromáždí potřebné informace a určí, které předměty splňují požadavky na uznání kreditů.

Kurzy zvažované pro uznání kreditu musí splňovat následující požadavky:

 • Prospěch B nebo vyšší
 • Ekvivalence: předmět splňuje požadavky a cíle kurzu TCM
 • Předmět byl absolvován na akreditované instituci, ze které TCM přijímá kredity
 • Další kritéria stanovená přijímací komisí pro konkrétní kurz
 • V době přijetí na TCM může být kredit maximálně deset let starý
 • Kurzy řečtiny nebo hebrejštiny mohou být v době přijetí na TCM maximálně dva roky staré.