TCM nabízí jeden program – organizační vedení.

Program TCM je určen pro muže a ženy, kteří jsou v současné době zaměstnáni nebo chtějí usilovat o zaměstnání
v oblasti křesťanské služby. Studenti TCM usilují o vzdělávání v oblastech teologie a vedení, aby
zlepšili své dovednosti ve službě v církvi či paracírkevní organizaci.

Cíle programu

Cíle našich programů

Cíle akreditovaného certifikátu

 1. Vytvořit si biblický základ učednického procesu (Cíl programu 1)
 2. Vytvořit si infrastrukturu osobního studia Bible (Cíl programu 2)
 3. Vytvořit si návyky služebného vedení (Cíl programu 3)
 4. Získat praxi v komunikaci pomocí různých nástrojů (Cíl programu 4)

Cíle Master of Arts

 1. Vytvořit, rozvinout a zavést učednický program v nějaké organizaci (Cíl programu 1)
 2. Rozvinout dovednosti v biblickém a teologickém výkladu v mateřském jazyce studenta (Cíl programu 2)
 3. Naučit se vést jako služebník v organizaci, církvi, paracírkevní sféře, škole či firmě (Cíl programu 3)
 4. Mluvit o své víře napříč organizacemi za použití různých komunikačních nástrojů (Cíl programu 4)

Cíle Master of Divinity

 1. Vytvořit, rozvinout a zavést učednický program v církvi (Cíl programu 1)
 2. Uplatňovat biblické a teologické studium se zaměřením na biblické jazyky a angličtinu (Cíl programu 2)
 3. Podílet se na pastorační péči v prostředí církve (Cíl programu 3)
 4. Biblicky kázat a vyučovat s ohledem na kontext dané církve (cíl programu 4)