Vítejte na TCM!

Těší nás, že máte zájem stát se studentem na TCMI.

Než zahájíte přihlašovací proces, mohlo by vám pomoci přečíst si níže uvedené dokumenty. Tyto dokumenty Vám pomohou rozhodnout se, zda se na TCMI přihlásit.

  1. Studijní plán pro tento rok je dostupný v aktuální verzi katalogu pro tento rok. Zde je dostupný
  2. Pro více informací ohledně zásad a postpů TCMI si přečtěte Příručku studenta

Každý uchazeč musí mít přístup k e-mailu a internetu a být zapojen v relevantní křesťanské službě.

TCM nabízí následující programy:

Popis přihlašovacího procesu

  1. Uchazeč předloží žádost kliknutím na Přihlasit se.
  2. Žadatel vyplní a odešel novou žádost z nabídky žádostí.
  3. Žádost je posouzena v souladu s platnými požadavky. Pokud nebude žádost kompletní, bude uchazeč požádán, aby ji zaslal znovu.
  4. Je-li žádost v pořádku, je vygenerován automatický e-mail pastorovi a místnímu zástupci (určeni TCMI) s prosbou o doporučení žadatele. Místní zástupce je pracovníkem TCM a je možné, že poprosí uchazeče o krátký pohovor.
  5. Poté, co je obdržena žádost, doporučení pastora a doporučení místního zástupce, přijímací kancelář přepošle všechny příslušné dokumenty přijímací komisi k přezkoumání.
  6. Přijímací komise rozhodne o přijetí uchazeče.
  7. Přijímací komise zašle uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.