Rozvoj křesťanských vedoucích pro službu, která má význam

ZÁSADY

  • Transparentnost a vykazatelnost pomocí vhodných měřítek výkonu.
  • Otevřená, upřímná a srozumitelná komunikace.
  • Získávání zdrojů a jejich moudré spravování.
  • Zralé vedení kvalifikovanými řediteli, profesory a zaměstnanci.
  • Kontinuální vzdělávání a růst na institucionální, profesní i osobní úrovni.
  • Praktické vyučování a výzkum pro rozvoj našeho poslání a vize.
  • Vzájemná oddaná služba mezi TCMII a jejími absolventy, studenty a dárci.
  • Zdravé iniciativy a partnerství, Healthy initiatives and partnerships which actively keep in place long-term national leaders who are independent and self-supporting.

TCM Institute žádným způsobem nikoho nediskriminuje na základě věku, rasy, pohlaví, zdravotního znevýhodnění či denominační příslušnosti.