TCM International Institute přijímá studenty ze Spojených států i celého světa, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti, aby mohli přinášet Krista milionům lidí. Modlíme se, „abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit.“ Koloským 1,9–10

Retence

Míra retence je procento studentů prvního ročníku zapsaných v daném akademickém roce, kteří se vrátili a zapsali se do kurzu v následujícím roce.

Míra absolvování

Míra absolvování je procento studentů v plném studiu, kteří dokončí svůj studijní program nebo certifikát do 200 % zveřejněného času programu: 3letý certifikát, 4letý MA, 6letý MDiv. TCM rovněž sleduje míru absolvování studentů v částečném studiu.

Počet přihlášených studentů

Počet absolventů za rok

Poměr muži-ženy 2022

Muži – 72 %
Ženy – 28 %

Průměrný počet studentů v kurzu 2022

7 studentů

Míra zaměstnanosti absolventů 2022

Všichni absolventi jsou zaměstnáni nebo pokračují ve svém vzdělávání.