TCM International Institute přijímá studenty ze Spojených států i celého světa, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti, aby mohli přinášet Krista milionům lidí. Modlíme se, „abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit.“ Koloským 1,9-10

Míra absolvování

Míra absolvování je procento plnočasových studentů, kteří dokončí svůj studijní program nebo certifikát do 200 % zveřejněného času programu: 3letý certifikát, 4letý MA, 6letý MDiv.

Míra retence 2021

Výpočet: Studenti, kteří se zúčastnili svého prvního kurzu a vrátí se v následujícím termínu na další kurz.

Komentáře

  • Studenti TCM si velice váží vysokoškolského vzdělání, i když většina z nich pochází z národního, kulturního, etnického nebo sociálně-ekonomického prostředí, kvůli kterému je pro ně takové vzdělání nedostupné. Institut TCM vytvořil mnohojazyčný model vzdělávání pro službu v církvi, který je vhodný i pro studenty s rodinou.
  • Většina studentů TCM má zaměstnání i mimo církev a jejich kariérní postup není závislý na magisterském titulu. Flexibilní výuka a plnění požadavků proto lépe slouží jejich vzdělávacím cílům.
  • Díky štědrému stipendiu získají studenti TCM vzdělání bez dluhů. Míra finanční podpory od přispěvatelů není závislá na počtu úspěšných absolventů.
  • TCM není institucí dle zákona Title IV Spojených států, takže nedostává federální podporu.

Míra vytrvalosti

Ukazatel vytrvalosti zahrnuje všechny studenty, kteří zůstávají aktivní ve studiu certifikátu nebo vysokoškolských programů i po prvním roce.

Počet přihlášených studentů

Počet absolventů za rok

Míra zaměstnanosti absolventů 2021

Všichni absolventi jsou zaměstnáni nebo pokračují ve svém vzdělávání. (průzkum mezi absolventy 2021)

Profil studenta

Procento zapsaných studentů podle země 2021

Kruh je v abecedním pořadí ve směru hodinových ručiček. Tenké barvy bez napsaného názvu představují méně než 1 % (1 nebo 2 studenti).

Počet zapsaných v programu 2021

Celkový počet studentů: 2 580*

*Zahrnuje všechny studenty akreditovaných programů, certifikátu, audit studenty a účastníky absolventských seminářů.

Poměr muži-ženy 2021

Muži – 73%
Ženy – 27%

Průměrná velikost třídy 2021

7.6 studentů