Studenti by se měli snažit vyřešit stížnosti interně, skrze profesory, administrativní pracovníky či zaměstnance. To může zahrnovat stížnosti ohledně stanov, postupů, on-line asistence, posudků či jiných záležitostí. Oficiální stížnosti ze strany studentů či jiných subjektů mohou být podány písemně kanceláři proděkana pro studijní záležitosti a budou vyřízeny do 30 dnů. Stížnosti mohou být podány písemně také děkanovi či viceprezidentovi vzdělávacího rozvoje. Více informací o tomto procesu naleznete v katalogu TCM.

Podat stížnost


V případě, že student nenalezne řešení výše zmíněnými způsoby, může hledat pomoc u třetích stran. Ty mohou zahrnovat následující:

Higher Learning Commission
230 South La Salle Street, Suite 7-500
Chicago, IL 60604
https://www.hlcommission.org/Student-Resources/complaints.html?highlight=WyJjb21wbGFpbnRzIl0=

Indiana Commission for Higher Education
Indiana Board for Proprietary Education
101 W. Ohio Street, Site 300
Indianapolis, IN 46204-1984
https://www.in.gov/bpe

Ministerstvo školství USA
Je důležité si uvědomit, že federální role ve vzdělávání je omezená. Na základě 10. dodatku ústavy se o většině vzdělávacích postupů rozhoduje na státní či místní úrovni. Máte-li tedy otázku ohledně konkrétního postupu či problému, je lepší nejdříve zkontrolovat vyjádření relevantní organizace ve vašem státě či školském obvodu na následujícím webu Odkazy na veškerou státní pomoc najdete na adrese https://www.ed.gov/about/contacts/state/index.html?src=ov.