Studenti by se měli snažit vyřešit stížnosti interně, skrze profesory, administrativní pracovníky či zaměstnance. To může zahrnovat stížnosti ohledně stanov, postupů, on-line asistence, posudků či jiných záležitostí. Oficiální stížnosti ze strany studentů či jiných subjektů mohou být podány písemně kanceláři proděkana pro studijní záležitosti a budou vyřízeny do 30 dnů. Stížnosti mohou být podány písemně také děkanovi či viceprezidentovi vzdělávacího rozvoje. Více informací o tomto procesu naleznete v katalogu TCM.

Podat stížnost


V případě, že student nenalezne řešení výše zmíněnými způsoby, může hledat pomoc u třetích stran. Ty mohou zahrnovat následující:

Higher Learning Commission
230 South La Salle Street, Suite 7-500
Chicago, IL 60604
https://www.hlcommission.org/Student-Resources/complaints.html?highlight=WyJjb21wbGFpbnRzIl0=

Indiana Commission for Higher Education
Indiana Board for Proprietary Education
101 W. Ohio Street, Site 300
Indianapolis, IN 46204-1984
https://www.in.gov/bpe

Ministerstvo školství USA
Je důležité si uvědomit, že federální role ve vzdělávání je omezená. Na základě 10. dodatku ústavy se o většině vzdělávacích postupů rozhoduje na státní či místní úrovni. Máte-li tedy otázku ohledně konkrétního postupu či problému, je lepší nejdříve zkontrolovat vyjádření relevantní organizace ve vašem státě či školském obvodu. Odkazy na veškerou státní asistenci naleznete na následujícím webu: https://www.ed.gov/about/contacts/state/index.html?src=ov