Master of Arts

Smyslem tohoto programu o rozsahu čtyřicet osm (48) kreditů je zlepšit schopnost vedení poskytnutím širokého mezioborového vzdělávacího programu pro práci v různých oblastech křesťanského vedení. Pracovní zaměření může zahrnovat službu na plný úvazek, strategické vedení či vedení v neziskové organizaci. Program je navržen pro studenty, kteří již mají alespoň bakalářský titul z jakéhokoli oboru.

Master of Divinity

Pro absolvování programu Master of Divnity je třeba splnit 84 kreditů. Smyslem tohoto studijního programu je dále zlepšovat dovednosti pro službu pastorů na plný úvazek, křesťanských vedoucích převážně v církvi, či studenty, kteří hledají příležitost pokročilého studia, často za účelem zaměstnání v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Certifikát

Certifikát TCM o rozsahu 24 kreditů je neakreditovaný vzdělávací program, který studentům poskytuje možnost zlepšit své dovednosti v oblasti křesťanského vedení. Je určen pastorům, starším, učitelům a dalším křesťanským vedoucím, kteří by chtěli pokračovat ve vzdělávání a/nebo v budoucnu získat titul absolvováním základních akademických předmětů.