Instituce vysokoškolského vzdělávání existují pro všeobecné blaho. Všeobecné blaho závisí na svobodném hledání pravdy a jejího svobodného vyjádření.

Akademická svoboda znamená, že student má naprostou svobodu při výzkumu a publikování jeho výsledků na základě svého akademického postavení. Avšak výzkum za účelem finančního zisku by měl být prováděn po dohodě s vedením instituce. Studenti mají svobodu diskutovat ve třídě vyučovanou látku, ale měli by si dávat pozor, aby do rozhovoru nevnášeli kontroverzní témata, které nemají nic společného s předmětem vyučování.

Na institutu (stejně jako ve společnosti) platí, že svoboda projevu je podmíněná vyjadřováním, který není nactiutrhačné či hanlivé, nepodněcuje k nepokojům a nikoho protizákonně neobtěžuje. Dále není chráněna svobodou projevu řeč, jejímž zcela zřejmým účelem je někoho zranit.

Studenti někdy vyjadřují myšlenky slovně či písemně jakožto občané. Měli by si uvědomit, že veřejnost může hodnotit jejich instituci na základě tohoto projevu. Měli by se vždy náležitě ovládat, respektovat názory dalších lidí a dávat najevo, že nemluví jménem své vzdělávací instituce.