Kohorty jsou skupiny studentů, kteří hovoří stejným jazykem, obvykle žijí ve stejné zemi, a spojili se, aby společně absolvovali program Certifikát v učednictví či MA v konkrétním pořadí kurzů. Všichni studenti absolvují určité množství kurzů společně, s výjimkou volitelných online předmětů.

Od všech studentů se vyžaduje, aby se během studia zapojili do reflexe svých schopnosti přenášet znalosti z učebny do praxe v dané oblasti služby. Integrovaná reflexe vlastní služby se skládá z ročních zpráv a sebehodnocení, které student odevzdává vždy na konci kalendářního roku svého studia na TCM. Roční hodnocení také odevzdávají lidé, kteří jsou ovlivněni studentovou službou. Před promocí student odevzdává závěrečnou zprávu, ve které popisuje, jak dosáhl studijních cílů TCM, svou schopnost přenášet znalosti do praxe, a kriticky reflektuje své vlastní jednání.