Grupurile lingvistice sunt echipele de studenți care vorbesc aceeași limbă, și provin de regulă din aceeași țară, care se unesc pentru a parcurge ordonat un program de Certificat în Ucenicie sau Master of Arts. Toți studenții urmează cursurile prestabilite în aceeași perioadă de timp, cu excepția celor la alegere, online.

Tuturor studenților li se cere să se angajeze pe toată perioada studiului în reflecție asupra abilității lor de a transpune cunoștințele de la curs într-un anumit domeniu practic de slujire. Proiectul Reflecție integrată de slujire constă din rapoarte anuale și autoevaluări trimise de studenți la finalul fiecărui an calendaristic al studiilor lor la TCM. De asemenea, se trimit evaluări anuale făcute de persoane asupra cărora are impact lucrarea studentului. Anterior absolvirii, un Raport Final din partea studentului va oferi dovada îndeplinirii de către acesta a obiectivelor educaționale ale TCM, dovada aptitudinii de a transpune cunoașterea teoretică în practică și o reflecție critică asupra acțiunilor proprii.