Dezvoltarea liderilor creștini pentru slujire semnificativă

TCM oferă acestor misionari naționali piesa lipsă: formare avansată pentru a menține capul, inima, mâinile și picioarele în continuă înaintare în direcțiile Împărăției, cu niveluri sporite de competență și eficacitate; cunoștințe, competențe practice și spirituale pentru a exterioriza gândirea, slujirea, iubirea și pentru a-l ține la distanță pe inamic.

Această pregătire produce rezultate exponențiale – explodează de la bine la extraordinar, de la adaos la multiplicare. Un om de afaceri ucrainean construiește mega-biserică care plasează misionari și plantează biserici. Un predicator moldovean pune bazele unui Colegiu Biblic care trimite sute de lideri tineri în slujire. Un educator estonian devine lider internațional în pregătirea în domeniul eticii și conducerii. Liderii din țările cu acces limitat conduc studiile biblice și biserici în circumstanțe foarte dificile.

Sunt bărbați evlavioși și femei evlavioase care deja slujesc în moduri eroice, adesea în condiții dificile, cu resurse financiare insuficiente. Ei solicită pregătire academică pentru a-I sluji mai bine lui Hristos, oferind ceea ce au: rețele naționale, limbă și influență interculturală, direcții de slujire confirmate, bi-vocaționalitate, auto-susținere, angajament pe viață în țările lor și multe altele. Ei sunt lideri deja confirmați de țările, bisericile și culturile lor.

PRINCIPII

  • Transparență și responsabilitate prin cuantificarea validă a performanței.
  • Comunicare deschisă, onestă și clară cu toate circumscripțiile.
  • Creșterea exemplară și gestionarea înțeleaptă a tuturor resurselor.
  • Conducere matură manifestată de către directori calificați, profesori și personal.
  • Educație și creștere instituțională, profesională și personală continuă.
  • Predare și cercetare practică pentru avansarea misiunii și viziunii.
  • Muncă dedicată pentru și de către absolvenți, studenți și donatori.
  • Inițiative și parteneriate sănătoase care mențin în mod activ lideri naționali pe termen lung, care sunt independenți și se auto susțin.

Institutul TCMI nu face discriminări în ceea ce privește vârsta, rasa, sexul, handicapul fizic sau afilierea denominațională.