Institutul este dedicat restaurării întregii creații pentru Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Manualul nostru pentru credință, viață și învățătură este Cuvântul lui Dumnezeu prin care sunt filtrate și criticate toate domeniile de studiu. Modelul nostru este Isus; răstignit și înviat. Metoda noastră este ucenicia. Sfătuitorul, Puterea și Călăuzitorul nostru este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

Cursurile sunt predate de profesori foarte apreciați, aleși nu numai pentru expertiza lor academică, ci și pentru angajamentul lor de a-L cunoaște pe Hristos, de a-L sluji și de a deveni mai mult ai Lui. Profesorii vin, din ce în ce mai mult, din toată lumea. Aceștia sunt aleși să predea pe baza dedicării lor creștine, a abilităților de conducere, a experienței practice, a abilităților interculturale, a excelenței academice și a orientării nondenominaționale.