Din anul academic 2020.

Stundentul nu va putea urma cursuri ulterioare până când nu a plătit orice taxă sau rambursare restantă (scadentă). Aceste taxe și plăți pentru studenți se aplică tuturor studenților dintr-un program, indiferent de anul de admitere.

Modelul de taxare pentru Statele Unite ale Americii


Metoda de platăTaxăCredite Academice
De plată pe an$375012
De plată pe curs$15003


Toate prețurile includ taxa de înscriere.

Taxe și penalități pentru Europa, Asia și Africa


Țara de Cetățenie a StudențilorTaxa de înscriere la curs pentru Studenți*Taxa de înscriere la curs pentru Audit*Taxa de Anulare Târzie***
Albania35 EUR35 EUR35 EUR
Armenia25 EUR25 EUR25 EUR
Austria120 EUR120 EUR120 EUR
Azerbaijan25 EUR25 EUR25 EUR
Bielorusia25 EUR25 EUR25 EUR
Bulgaria35 EUR35 EUR35 EUR
Croaţia45 EUR45 EUR45 EUR
Republica Cehă45 EUR45 EUR45 EUR
Estonia35 EUR35 EUR35 EUR
Georgia25 EUR25 EUR25 EUR
Germania120 EUR120 EUR120 EUR
Ungaria45 EUR45 EUR45 EUR
Italia120 EUR120 EUR120 EUR
Kazahstan25 EUR25 EUR25 EUR
Kenya45 EUR45 EUR45 EUR
Kyrgyzstan25 EUR25 EUR25 EUR
Letonia35 EUR35 EUR35 EUR
Liberia25 EUR25 EUR25 EUR
Lituania35 EUR35 EUR35 EUR
Macedonia35 EUR35 EUR35 EUR
Moldova35 EUR35 EUR35 EUR
Polonia45 EUR45 EUR45 EUR
România35 EUR35 EUR35 EUR
Rusia35 EUR35 EUR35 EUR
Serbia35 EUR35 EUR35 EUR
Slovacia45 EUR45 EUR45 EUR
Spania120 EUR120 EUR120 EUR
Elveția120 EUR120 EUR120 EUR
Tadjikistan25 EUR25 EUR25 EUR
Turcia35 EUR35 EUR35 EUR
Turkmenistan25 EUR25 EUR25 EUR
Ucraina35 EUR35 EUR35 EUR
Uzbekistan25 EUR25 EUR25 EUR

* Taxe de înscriere la cursuri pentru studenți (CRF) – percepute la confirmarea înscrierii.

** Taxa de înscriere pentru curs audit (pentru studenții care nu sunt din TCM) – percepută la confirmarea înscrierii.

***Taxa de Anulare Târzie – percepută la cererea târzie de anulare a înscrierii.

Taxa de Anulare Târzie

Studenții și auditorii pot anula înscrierea la curs în prima lună a fiecărui curs fără a fi penalizați. Pentru anulări în a doua și a treia lună de curs, se aplică o taxă de anulare târzie în cont. Taxa este egală cu Taxa Studentului de Înscriere la Curs (CRF).

Metode de plată

Plățile se pot efectua la Centrul de mentorare sau prin transfer bancar în contul bancar TCM International Institute:

Plățile prin PayPal sunt inițiate direct din SMS (sistemul de management al studenților).

Referință de plată (explicație): Numele studentului (Nume, Prenume) plus numărul și numele cursului.

Bancă: Sparkasse (Baden, Austria)
BIC (SWIFT): SPBDAT21
IBAN: AT942020500700160104

Politica de rambursare a taxelor de școlarizare

Institutul Internațional TCM se străduiește să dezvolte materiale de instruire și un program care va fi complet satisfăcător pentru studenții care se înscriu la noi. Cu toate acestea, TCM recunoaște necesitatea ocazională a studenților de a se retrage dintr-o varietate de motive întemeiate. TCM recunoaște că politica de rambursare trebuie să fie rezonabilă și echitabilă atât pentru student, cât și pentru Institut. Scopul politicii este de a permite studenților să facă ajustările necesare aproape de începutul unui curs, fără penalități nejustificate. În cazul în care un student se retrage dintr-un curs TCM, se va aplica următoarea politică de rambursare.

  1. Nu se va face nicio rambursare după cinci (5) zile lucrătoare pentru taxa de aplicare.
  2. Un student se poate retrage dintr-un curs atâta timp cât statutul cursului este „În desfășurare”.
    1. Puteți anula înregistrarea la un curs în termen de 10 zile lucrătoare de la prima zi a sesiunii electronice de curs. Dacă anulați un curs în acest timp, vi se va acorda o rambursare completă a tuturor taxelor de școlarizare plătite. Comunicarea anulării se poate face prin depunerea unei cereri de anulare pe pagina de înscrieri.
    2. De la unsprezece (11) zile lucrătoare și până la douăzeci (20) de zile lucrătoare de la data începerii cursului, puteți solicita să vă retrageți dintr-un curs și să vi se restituie 50% din taxa plătită.
    3. În cazul în care o cerere de retragere de la curs se face după douăzeci și unu (21) de zile de la începerea cursului, nu se vor acorda rambursări.
  3. În cazul în care taxa de școlarizare a fost plătită de o persoană terță, se va aplica aceeași politică de rambursare, cu excepția cazului în care partea terță alege să aplice fondurile de școlarizare neutilizate unui alt student TCM.