Od akademického roku 2020.

Dokud student nezaplatil všechny neuhrazené poplatky, nemůže studovat další kurzy. Tyto poplatky se vztahují na všechny studenty, kteří studují za účelem získání kreditu, bez ohledu na rok přijetí do programu.

Spojené státy americké Model poplatků


Payment ModeFeeCredit Hours
Per Year Payment$375012
Per Class Payment$15003


Všechny ceny zahrnují registrační poplatek.

Evropa, Asie, Afrika – poplatky a sankce


Students Country of CitizenshipStudent Course Registration Fee*Registrační poplatek za auditní kurz**Poplatek za pozdní zrušení***
Albánie35 EUR35 EUR35 EUR
Arménie25 EUR25 EUR25 EUR
Rakousko120 EUR120 EUR120 EUR
Azerbaijan25 EUR25 EUR25 EUR
Bělorusko35 EUR35 EUR35 EUR
Bulharsko35 EUR35 EUR35 EUR
Chorvatsko45 EUR45 EUR45 EUR
Česká republika45 EUR45 EUR45 EUR
Estonsko35 EUR35 EUR35 EUR
Georgia25 EUR25 EUR25 EUR
Germany120 EUR120 EUR120 EUR
Maďarsko45 EUR45 EUR45 EUR
Italy120 EUR120 EUR120 EUR
Kazachstán25 EUR25 EUR25 EUR
Kenya45 EUR45 EUR45 EUR
Kyrgyzstan25 EUR25 EUR25 EUR
Litva35 EUR35 EUR35 EUR
Libérie25 EUR25 EUR25 EUR
Lithuania35 EUR35 EUR35 EUR
Macedonia35 EUR35 EUR35 EUR
Moldova35 EUR35 EUR35 EUR
Polsko45 EUR45 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR35 EUR
Rusko35 EUR35 EUR35 EUR
Srbsko35 EUR35 EUR35 EUR
Slovakia45 EUR45 EUR45 EUR
Spain120 EUR120 EUR120 EUR
Switzerland120 EUR120 EUR120 EUR
Tajikistan25 EUR25 EUR25 EUR
Turecko35 EUR35 EUR35 EUR
Turkmenistan25 EUR25 EUR25 EUR
Ukrajina35 EUR35 EUR35 EUR
Uzbekistan25 EUR25 EUR25 EUR

* Poplatek za registraci na kurz u studenta (CRF) – účtován při potvrzení registrace.

** Poplatek za registraci na kurz u auditu (zájemce není řádným studentem TCMII) – účtován při potvrzení registrace.

***Poplatek za pozdní zrušení rezervace – účtován na základě žádosti o pozdní zrušení rezervace.

Poplatek za pozdní zrušení

Students and Audits may cancel course registration during the first month of each course without a penalty. Při zrušení kurzu během druhého a třetího měsíce se na účet účtuje poplatek za pozdní zrušení kurzu. Poplatek se rovná registračnímu poplatku za studentský kurz (CRF).

Platební metody

Platby lze provádět v regionálním centru či bankovním převodem na účet TCM International Institute:

Platby PayPal jsou iniciovány přímo z SMS (systém pro správu studentů).

Reference platby (vysvětlení): Jméno studenta (příjmení, křestní jméno) a číslo a název kurzu.

Banka: Sparkasse (Baden, Rakousko)
BIC (SWIFT): SPBDAT21
IBAN: AT942020500700160104

Zásady vracení poplatků

TCM International Institute usiluje o vývoj výukových materiálů a programu, který bude zcela uspokojivý pro studenty, kteří se u nás zapíší. TCM však uznává příležitostnou potřebu studentů odstoupit z různých platných důvodů. TCM uznává, že politika vrácení peněz musí být přiměřená a spravedlivá pro studenta i institut. Účelem této zásady je umožnit studentům provést nezbytné úpravy na začátku kurzu bez zbytečného postihu. V případě, že student odstoupí z kurzu TCM, budou platit následující zásady vrácení peněz.

  1. Přihlašovací poplatek nebude vrácen po uplynutí pěti (5) pracovních dní.
  2. Student se může z kurzu odhlásit, dokud je kurz ve statusu „probíhá“ (In Progress):
    1. Přihlášení do kurzu můžete zrušit do 10 pracovních dnů po prvním dni elektronického kurzu. Pokud během této doby kurz zrušíte, bude vám vráceno veškeré zaplacené školné. Oznámení o zrušení lze provést odesláním žádosti o zrušení na registrační stránce.
    2. Od jedenácti (11) pracovních dnů a až do dvaceti (20) pracovních dnů od data zahájení kurzu můžete požádat o odstoupení od kurzu a vrátit vám 50% zaplacené školné.
    3. Pokud je žádost o zrušení kurzu podána po jednadvaceti (21) dnech od zahájení kurzu, nebude vrácena žádná náhrada.
  3. Pokud školné zaplatila třetí strana, budou platit stejné zásady vrácení peněz, pokud se třetí strana nerozhodne použít nepoužité prostředky na školné na jiného studenta TCM.