RE 601 Integrovaná reflexe

Všichni přijatí studenti (certifikát, MA a MDiv) jsou povinni absolvovat hodnocení, které bylo navrženo tak, aby podpořilo dvě klíčové složky vzdělávacího cyklu – reflexi a aplikaci.

Účelem integrované reflexe je každoročně měřit pokrok studenta až do absolvování studia. Roční dotazníky poskytnou studentovi i institutu TCM informace o schopnosti studenta přenášet své vzdělávání do oblasti své služby nebo učednictví.

Integrovaná reflexe se skládá z:

  1. Ročního sebehodnocení;
  2. Roční jednostránkové písemné reflexe (Word nebo PDF) se studentovými myšlenkami ohledně uplynulého roku ve službě.
  3. Ročního dotazníku, který vyplňují 4 lidé ovlivnění studentovou službou a učednictvím.
  4. Závěrečné zprávy z integrované reflexe (píše se v posledním roce studia).

Níže jsou uvedeny příslušné odkazy:

  1. Pro studenty TCM: Sebehodnocení studenta a roční reflexe
    • Formulář sebehodnocení studentů vyžaduje, abyste měli připravený soubor pro roční reflexi (Word nebo PDF).
  2. Vzor roční reflexe
  3. Pro recenzenty studentů TCM: Výroční průzkum
  4. Ukázka závěrečné integrované reflexe.

Za účelem úspěšného splnění integrované reflexe projektu vlastní služby důrazně doporučujeme, abyste úspěšně dokončili integrovanou reflexi.

Chcete-li získat ucelenější informace o požadavcích na integrovanou reflexi RE 601, přečtěte si Příručku integrované reflexe.