Tato možnost studia je určena pro ty, kteří mohou mít zájem:

  • vyzkoušet kurzy při rozhodování, zda se přihlásit na některý z programů TCM;
  • rozvíjet se bez přijetí do programu, nebo nad rámec požadavků programu;
  • jet na kurz s manželem/manželkou.

Audit studenti mohou v Hausu Edelweiss navštěvovat pouze ty kurzy, které jsou překládáný do jejich mateřského jazyka.

Registrace bude přednostně udělena řádným studentům, až po nich audit studentům. Očekává se, že audit studenti se zúčastní všech setkání ve třídě.
Platí následující pravidla.

  1. Každý zájemce může jet maximálně na dva kurzy, bez ohledu na místo konání.
  2. Audit student nemůže být za žádných okolností mladší 19 let.
  3. Studenti auditu se musí zúčastnit všech kurzů kurzu, na které se přihlásili.
  4. Některé kurzy neumožňují účast audit studentům – výběr kurzu musí být předem schválen