Řádný student TCM

Přejděte do Student Management System (SMS), kde si můžete prohlédnout požadavky programu a zkontrolovat kurzy dostupné pro registraci v aktuálním akademickém roce. Pro přihlášení do SMS použijte svou e-mailovou adresu @tcmi.edu:

Zájemci, kteří nejsou studenty

TCM nabízí studentům mimo TCM možnost zúčastnit se zkušebního kurzu. Existují dvě možnosti: auditovat kurz nebo si jej vzít k zápočtu. Zájemci o zápočet (získání známky) se musí přihlásit nejpozději 2 měsíce před prezenční částí kurzu. Audit studenti se mohou přihlásit nejpozději měsíc před samotným setkáním. Studentům mimo TCM jsou nabízeny maximálně dva kurzy.

Chcete-li absolvovat zkušební kurz:

Dotazy ohledně přihlašování na kurzy zasílejte na [email protected]

Jak se odhlásit z kurzu

Pokud se nemůžete zúčastnit kurzu, do kterého jste přihlášeni, musíte přejít do Přehledu studentů a zrušit svou registraci:

Mohou být účtovány poplatky za pozdní zrušení .

Formát kurzů 8-1-4 mění proces zrušení registrace takto:

  1. Studenti mohou zrušit svou registraci na kurzy bez poplatku za zrušení během prvních čtyř týdnů kurzu.
  1. Studenti mohou zrušit svou registraci na kurzy s poplatkem za zrušení mezi 5. a 8. týdnem kurzu.
  1. Není možné zrušit registraci na kurz od počátku 9. týdne kurzu. Pro hybridní kurzy to znamená začátek lekcí ve třídě.
  1. Od počátku 9. týdne jsou žádosti o zrušení registrace pojímány jako žádost o „odstoupení“ z kurzu. Takové žádosti musí studenti zaslat děkanovi, spolu s kopií proděkanovi pro studijní záležitosti (vedoucímu studijního oddělení) (během týdnů 9–13 kurzu), musí uvést důvody a vysvětlující okolnosti pro odstoupení. Po děkanově schválení bude ve studentových záznamech uvedeno W.
  1. Student může kurz opakovat v době, která pro něj bude vhodnější.

Přihlášení studenti, kteří nepřijedou na setkání ve třídě, budou známkováni na základě odevzdaných úkolů.