Řádný student TCM

Přejděte do Student Management System (SMS), kde si můžete prohlédnout požadavky programu a zkontrolovat kurzy dostupné pro registraci v aktuálním akademickém roce. Pro přihlášení do SMS použijte svou e-mailovou adresu @tcmi.edu:

Zájemci, kteří nejsou studenty

TCM nabízí studentům mimo TCM možnost zúčastnit se zkušebního kurzu. Existují dvě možnosti: auditovat kurz nebo si jej vzít k zápočtu. Zájemci o zápočet (získání známky) se musí přihlásit nejpozději 2 měsíce před prezenční částí kurzu. Audit studenti se mohou přihlásit nejpozději měsíc před samotným setkáním. Studentům mimo TCM jsou nabízeny maximálně dva kurzy.

Chcete-li absolvovat zkušební kurz:

Dotazy ohledně přihlašování na kurzy zasílejte na [email protected]

Jak se odhlásit z kurzu

Pokud se nemůžete zúčastnit kurzu, do kterého jste přihlášeni, musíte přejít do Přehledu studentů a zrušit svou registraci:

Mohou být účtovány poplatky za pozdní zrušení .


Přihlášení studenti, kteří nepřijedou na setkání ve třídě, budou známkováni na základě odevzdaných úkolů.