Certifikát TCM v rozsahu 24 kreditů je neakreditovaný vzdělávací program, který studentům poskytuje možnost zlepšit své dovednosti v oblasti křesťanského vedení. Je určen kazatelům, starším, učitelům a dalším křesťanským vedoucím, kteří by chtěli pokračovat ve vzdělávání a/nebo v budoucnu získat akademický titul; umožní jim absolvovat základní předměty.

Cíle

Student bude po absolvování certifikátu splňovat následující cíle:

 1. Vytvořit si biblický základ učednického procesu (Cíl programu 1)
 2. Vytvořit si infrastrukturu osobního studia Bible (Cíl programu 2)
 3. Vytvořit si návyky vedení z pozice služebníka (Cíl programu 3)
 4. Získat praxi v komunikaci pomocí různých nástrojů (Cíl programu 4)

Osnovy programu Certifikát

Požadavky na certifikát jsou celkem 24 kreditů:

 • RE 500 – Metody výzkumu (3 kredity) – tento kurz by měl být absolvován jako jeden z prvních dvou kurzů (6 kreditů) tohoto programu.
 • RE 601 Integrovaná reflexe – projekt na základě vlastní služby (3 kredity)

Jeden základní kurz z následujících (3 kredity):

 • OL 500 Učednictví
 • PT 601 Teologie a praxe uctívání
 • PT 602 Teologie a praxe modlitby
 • PT 603 Teologie a praxe správcovství

Tři základní kurzy z následujících (celkem 9 kreditů):

 • BS 500 Hermeneutika
 • BS 615 Úvod do starozákonních studií (BS/PT 621 Kázání a vyučování ze Starého zákona a BS 639 Misie ve Starém zákoně také splňují tento požadavek)
 • BS 635 Úvod do novozákonních studií (BS/PT641 Kázání a vyučování z Nového zákona a BS 640 Misie v Novém zákoně také splňují tento požadavek)
 • TH 600 Dějiny křesťanské teologie 1
 • TH 601 Dějiny křesťanské teologie 2

Dva kurzy z nabídky kurzů PT/OL (celkem 6 kreditů)

Studijní program pro Certifikát se zaměřením na učednictví

Certifikát se zaměřením na studium učednictví lze získat absolvováním následujícího vzdělávacího programu.

 • RE 500 – Metody výzkumu (3 kredity) – tento kurz by měl být absolvován jako jeden z prvních dvou kurzů (6 kreditů) tohoto programu.
 • RE 601 Integrovaná reflexe – projekt na základě vlastní služby (3 kredity)

Tři základní kurzy (9 kreditů)

 • BS 500 Hermeneutika
 • BS 615 Úvod do starozákonních studií (BS/PT 621 Kázání a vyučování ze Starého zákona a BS 639 Misie ve Starém zákoně také splňují tento požadavek).
 • BS 635 Úvod do novozákonních studií (BS/PT 641 Kázání a vyučování z Nového zákona nebo BS 640 Misie v Novém zákoně také splňují tento požadavek)

Dva základní praktické kurzy zaměřené na výchovu učedníků (6 kreditů)

 • OL 500 Učednictví
 • OL 612 Vedení z pozice služebníka

Jeden volitelný praktický kurz učednictví z následujících (3 kredity)

 • PT 601 Teologie a praxe uctívání
 • PT 602 Teologie a praxe modlitby
 • PT 603 Teologie a praxe správcovství
 • PT 604 Evangelizace

Certifikát se zaměřením na kaplanství

Microsoft Word – 2023-2024 Catalog EN Final.docx

Certifikát se zaměřením na kaplanství získáte absolvováním níže uvedeného studijního plánu. Toto zaměření nezahrnuje jednotky školení CPE (klinické pastorační vzdělávání):

Požadováno (18 kreditů)

 • RE 501 Integrovaná reflexe – projekt služby
 • BS 500 Hermeneutika
 • Microsoft Word – 2023-2024 Catalog EN Final.docx
 • BS 615 Úvod do starozákonních studií (BS/PT 621 Kázání a vyučování ze Starého zákona a BS 639 Misie ve Starém zákoně také splňují tento požadavek)
 • BS 635 Úvod do novozákonních studií (BS/PT 641 Kázání a vyučování z Nového zákona nebo BS 640 Misie v Novém zákoně také splňují tento požadavek).
 • OL 500 Učednictví
 • OL 609 Vedení z pozice služebníka

Kurzy zaměřené na kaplanství (6 kreditů)

 • CN 595 Úvod do kaplanství
 • CN 660 Úvod do pastoračního poradenství

Pro tento studijní směr nejsou k dispozici žádné volitelné předměty.