Certifikát TCM o rozsahu 24 kreditů je neakreditovaný vzdělávací program, který studentům poskytuje možnost zlepšit své dovednosti v oblasti křesťanského vedení. Je určen pastorům, starším, učitelům a dalším křesťanským vedoucím, kteří by chtěli pokračovat ve vzdělávání a/nebo v budoucnu získat titul absolvováním základních akademických předmětů.

Cíle

Student bude po absolvování certifikátu splňovat následující cíle:

 1. Vytvoří si biblický základ učednického procesu (cíl programu 1)
 2. Vytvoří si strukturu osobního studia Bible (cíl programu 2)
 3. Vytvoří si návyky služebného vedení (cíl programu 3)
 4. Získá praxi v komunikaci pomocí různých nástrojů (cíl programu 4)

Osnovy programu Certifikát

Požadavky na certifikát jsou celkem 24 kreditů:

 • RE 500 – Metody výzkumu (3 kredity) – tento kurz by měl být absolvován jako jeden z prvních dvou kurzů (6 kreditů) tohoto programu.
 • RE 601 Integrovaná reflexe – projekt na základě vlastní služby (3 kredity)

Jeden základní kurz z následujících (3 kredity):

 • OL 500 Učednictví
 • PT 601 Teologie a praxe uctívání
 • PT 602 Teologie a praxe modlitby
 • PT 603 Teologie a praxe správcovství

Tři základní kurzy z následujících (celkem 9 kreditů):

 • BS 500 Hermeneutika
 • BS 615 Úvod do starozákonních studií (BS/PT 621 Kázání a vyučování ze Starého zákona a BS 639 Misie ve Starém zákoně také splňují tento požadavek)
 • BS 635 Úvod do novozákonních studií (BS / PT641 Kázání a vyučování z Nového zákona a BS 640 mise v Novém zákoně také splňují tento požadavek)
 • TH 600 Dějiny křesťanského učení 1
 • TH 601 Dějiny křesťanského učení 2

Dva kurzy z nabídky kurzů PT/OL (celkem 6 kreditů)

Certifikát se zaměřením na učednictví

Certifikát se zaměřením na studium učednictví lze získat absolvováním následujícího vzdělávacího programu.

 • RE 500 – Metody výzkumu (3 kredity) – tento kurz by měl být absolvován jako jeden z prvních dvou kurzů (6 kreditů) tohoto programu.
 • RE 601 Integrovaná reflexe – projekt na základě vlastní služby (3 kredity)

Tři základní kurzy (9 kreditů)

 • BS 500 Hermeneutika
 • BS 615 Úvod do starozákonních studií (BS/PT 621 Kázání a vyučování ze Starého zákona a BS 639 Mise ve Starém zákoně také splňují tento požadavek).
 • BS 635 Úvod do novozákonních studií (BS / PT 641 Kázání a vyučování z Nového zákona a BS 640 Misie v Novém zákoně také splňují tento požadavek)

Dva základní praktické kurzy učednictví (6 kreditů)

 • OL 500 Učednictví
 • OL 612 Služebné vedení

Jeden volitelný praktický kurz učednictví z následujících (3 kredity)

 • PT 601 Teologie a praxe uctívání
 • PT 602 Teologie a praxe modlitby
 • PT 603 Teologie a praxe správcovství
 • PT 604 Evangelizace