Obecné zásady a postupy nařízení o ochraně osobních údajů (v1.0/05.2018). Jak používáme vaše osobní údaje – pro uchazeče o studium.

1. Co jsou „osobní údaje“?

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace, které se vás týkají nebo vás identifikují jako jednotlivce.

2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Zde uvedené informace se vztahují na použití, sdílení a zpřístupnění vašich osobních údajů TCMII jako součást přijímacího procesu.

3. Jaké osobní údaje budou zaznamenány?

Pro žadatele o certifikát TCMII a/nebo studijní program a pro žadatele o registraci do kurzů: TCMII použije údaje, které uvedete ve své přihlášce/registraci, podpůrné dokumenty požadované v procesu žádosti/registrace a další podrobnosti poskytnuté kýmkoli, kdo poskytne osobní doporučení.

4. Jaký je účel zpracování údajů?

TCMII bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve vaší přihlášce/registraci a další údaje uvedené výše pro účely vaší identifikace, zpracování vaší přihlášky/registrace, ověření poskytnutých údajů, rozhodnutí, zda vám nabídne místo v programu/kurzu, o který jste požádali a sdělení tohoto výsledku.

Můžeme také použít nebo zveřejnit poskytnuté informace:

• K zabránění nebo odhalení podvodu

• Schopnosti přiměřeně se přizpůsobit vámi uvedenému handicapu • Možnosti vzít v úvahu veškeré budoucí požadavky na ubytování

• Poskytování informací požadovaných úředníky pro akreditaci a/nebo legislativu • Výzkumných a statistických cílů. Nebudou však zveřejňovány jakékoli informace, které by vás mohly identifikovat

TCMII považuje zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely buď za nezbytné pro vaše přijetí/registraci, nebo za nezbytné pro splnění zákonné povinnosti. TCMII požaduje, abyste poskytli informace požadované během procesu žádosti/registrace, aby bylo možné vaši žádost řádně posoudit. Rozhodnutí o přijetí nejsou automatická.

5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?

Kromě toho, že vaši přihlášku/registraci a související materiály rozešleme příslušným zaměstnancům TCMII, budeme sdílet vaše osobní údaje pro výše uvedené účely jako relevantní a nezbytné s:

• Regionálními zástupci

• Vaši dárci a/nebo potenciální dárci

• Místními orgány pro účely víz a imigrace

• Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

6. Jak se nakládá s mými osobními údaji, jsem-li přijat?

IPokud budete přijati, TCMII použije vaše osobní údaje pro účely popsané výše a v souladu s GDPR (EU) a Family Educational Rights and Privacy Act (USA).

Pokud budete přijati, TCMII také předá údaje akreditačním agenturám podle jejich požadavků.

7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchovává TCMII prostřednictvím kanceláře tajemníka.

Máte také právo požádat TCMII o opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které má TCMII, vymazání osobních údajů nebo jiné omezení zpracování nebo o získání kopie osobních údajů, které jste poskytli TCMII.

8. Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?

TCMII uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dokončení procesu žádosti/registrace. Pokud budete přijati, vaše údaje budou uchovávány jako součást vaší studentské evidence po dobu vašeho studia. Pokud nebudete přijati, vaše údaje budou obvykle uchovávány po dobu nejméně jednoho roku po dokončení procesu žádosti.

9. Koho můžu kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje používány, nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, obraťte se na [email protected].

10. Jak mohu podat stížnost?

Pokud nejste spokojeni se způsobem nakládání s vašimi údaji nebo s odpovědí obdrženou od TCMII, máte právo podat stížnost kanceláři registrace ([email protected]), akademickému děkanovi ([email protected]) nebo viceprezidentovi pro rozvoj vzdělávání ([email protected]).

11. Podléhají tyto zásady změnám?

Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou revidovány v případě potřeby a alespoň jednou za dva roky. Jakékoli změny budou zveřejněny v těchto zásadách a budete informováni prostřednictvím webu .edu a/nebo v katalogu kurzů.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro studenty

1. Co jsou „osobní údaje“?

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace, které se vás týkají nebo vás identifikují jako jednotlivce.

2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Zde zveřejněné informace se vztahují na používání, sdílení a zpřístupňování vašich osobních údajů Institutem TCMI.

3. Jaké osobní údaje budou zaznamenány?

TCMII bude uchovávat záznamy o podrobnostech, které jste uvedli ve své přihlášce, jakýchkoli podpůrných dokumentech požadovaných jako součást vašeho přijetí a dalších podrobnostech poskytnutých v doporučeních. TCMII bude také uchovávat záznamy o vašem studiu a o vašem používání akademických a neakademických zařízení a služeb, které nabízíme. Tyto osobní údaje budou zahrnovat údaje, jako je vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, studované kurzy, platby poplatků a informace o vašich známkách, hodnoceních a výsledcích.

Vaše osobní údaje jsou vytvářeny, ukládány a přenášeny bezpečně v různých papírových a elektronických formátech. . Přístup k vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance TCMII, kteří na tom mají oprávněný zájem za účelem plnění svých povinností, a naše používání vašich osobních údajů nebude nadměrné.

4. Jaký je účel zpracování údajů?

TCMII bude zpracovávat vaše osobní údaje pro řadu účelů, včetně: • K poskytnutí vzdělávání a jeho spravování, záznamu informací o vašem studiu a rozhodování o/potvrzování Vašich akademických úspěchů

• Uchovávání vzorového hodnocení pro interní studie a přezkoumávání programů • Uchovávání vzorového hodnocení za účelem splnění kritérií akreditace

• Tam, kde je to relevantní, k vyhodnocování a podpory vaší výzkumné činnosti • Spravování finančních aspektů vašeho vztahu s TCMII a finančními partnery • Poskytování našeho zařízení

• Umožňování, abyste se účastnili akcí, např. promoce

• Efektivní komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu a telefonu, včetně distribuce příslušných informačních bulletinů

• Výkonu bezpečnostních, řídících a disciplinárních procesů, zpracovávání stížností a zajišťování kvality

• Podpory vašich vzdělávacích, zdravotních, bezpečnostních a sociálních požadavků • Vypracovávání statistik a provádění výzkumu pro účely interních a zákonných výkazů

• Plnění a sledování naší odpovědnosti za právní předpisy týkající se víz, imigrace a veřejného bezpečí

• Možnosti pro TCMII kontaktovat ostatní v případě nouze

TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely buď za nezbytné pro plnění našich povinností vůči Vám, nebo nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo nezbytné pro prosazování oprávněných zájmů TCMII nebo externí akreditační organizace. Pokud požadujeme váš souhlas pro jakékoli konkrétní použití vašich osobních údajů, shromáždíme je ve vhodnou dobu a můžete jej kdykoli odvolat.

5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?

Kromě toho, že vaši přihlášku/registraci a související materiály rozešleme příslušným zaměstnancům TCMII, budeme sdílet vaše osobní údaje pro výše uvedené účely jako relevantní a nezbytné s:

• Regionálními zástupci

• Vaši dárci a/nebo potenciální dárci

• Místními orgány pro účely víz a imigrace

• Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

6. Jak se budou mé osobní údaje využívat po absolvování studia?

Po vašem absolvování je základní záznam o vašich studiích uchováván na dobu neurčitou, aby bylo možné potvrdit podrobnosti o vašich akademických úspěších a pro statistický nebo historický výzkum.

7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchovává TCMII prostřednictvím kanceláře tajemníka.

Máte také právo požádat TCMII o opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které má TCMII, vymazání osobních údajů nebo jiné omezení zpracování nebo o získání kopie osobních údajů, které jste poskytli TCMII.

8. Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?

TCMII uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dokončení procesu žádosti/registrace. Pokud budete úspěšní, vaše údaje budou uchovávány jako součást vaší studentské evidence po dobu vašeho studia. Pokud nebudete úspěšní,

vaše informace budou obvykle uchovávány po dobu nejméně jednoho roku po dokončení procesu žádosti.

9. Koho můžu kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje používány, nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, obraťte se na [email protected].

10. Jak mohu podat stížnost?

Pokud nejste spokojeni se způsobem nakládání s vašimi údaji nebo s odpovědí obdrženou od TCMII, máte právo podat stížnost kanceláři tajemníka ([email protected]) nebo akademickému děkanovi (dean@tcmi .edu) nebo viceprezidentovi pro rozvoj vzdělávání ([email protected]

11. Podléhají tyto zásady změnám?

Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou revidovány v případě potřeby a alespoň jednou za dva roky. Jakékoli změny budou zveřejněny v těchto zásadách a budete informováni prostřednictvím webu .edu a/nebo v katalogu kurzů.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro absolventy

1. Co jsou „osobní údaje“?

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace, které se vás týkají nebo vás identifikují jako jednotlivce.

2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Zde zveřejněné informace se vztahují na používání, sdílení a zpřístupňování vašich osobních údajů Institutem TCMI.

3. Jaké osobní údaje budou zaznamenány?

TCMII bude uchovávat záznamy o podrobnostech, které jste uvedli ve své přihlášce, jakýchkoli podpůrných dokumentech požadovaných jako součást vašeho přijetí a dalších podrobnostech poskytnutých v doporučeních. TCMII bude také uchovávat záznamy o vašem studiu a o vašem používání akademických a neakademických zařízení a služeb, které nabízíme. Tyto osobní údaje budou zahrnovat údaje, jako je vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, studované kurzy, platby poplatků a informace o vašich známkách, hodnoceních a výsledcích.

Vaše osobní údaje jsou vytvářeny, ukládány a přenášeny bezpečně v různých papírových a elektronických formátech. . Přístup k vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance TCMII, kteří na tom mají oprávněný zájem za účelem plnění svých povinností, a naše používání vašich osobních údajů nebude nadměrné.

4. Jaký je účel zpracování údajů?

TCMII bude zpracovávat vaše osobní údaje pro řadu účelů, včetně: • Uchovávání vzorového hodnocení pro provádění interních studií a přezkoumávání programů • Uchovávání vzorového hodnocení pro splnění akreditačních kritérií

• Umožňování vám účastí na akcích, např. absolventských seminářích

• Efektivní komunikace prostřednictvím pošty, e-mailu a telefonu, včetně distribuce příslušných informačních bulletinů

• Výkonu bezpečnostních, řídících a disciplinárních procesů, zpracovávání stížností a zajišťování kvality

• Vypracovávání statistik a provádění výzkumu pro účely interních a statutárních výkazů

• Plnění a sledování naší odpovědnosti za právní předpisy týkající se víz, imigrace a veřejného bezpečí

• Možnosti pro TCMII kontaktovat ostatní v případě nouze

TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely buď za nezbytné pro plnění našich povinností vůči Vám, nebo nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo nezbytné pro prosazování oprávněných zájmů TCMII nebo externí akreditační organizace. Pokud požadujeme váš souhlas pro jakékoli konkrétní použití vašich osobních údajů, shromáždíme je ve vhodnou dobu a můžete jej kdykoli odvolat.

5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?

Kromě toho, že vaši přihlášku/registraci a související materiály rozešleme příslušným zaměstnancům TCMII, budeme sdílet vaše osobní údaje pro výše uvedené účely jako relevantní a nezbytné s:

• Regionálními zástupci

• Vašimi stávajícími a/nebo potenciálními finančními podporovateli, např. Graduate Connections

• Místními orgány pro účely víz a imigrace

• Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

6. Jak se budou mé osobní údaje využívat po absolvování studia?

Po absolvování se použije základní záznam o vašem studiu, aby bylo možné potvrdit podrobnosti o vašich akademických úspěších a pro statistický nebo historický výzkum.

7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchovává TCMII prostřednictvím kanceláře tajemníka.

Máte také právo požádat TCMII o opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které má TCMII, vymazání osobních údajů nebo jiné omezení zpracování nebo o získání kopie osobních údajů, které jste poskytli TCMII.

8. Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?

TCMII uchovává vaše osobní údaje na dobu neurčitou, aby bylo možné potvrdit podrobnosti o vašich akademických úspěších a pro účely statistického nebo historického výzkumu.

9. Koho můžu kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje používány, nebo si přejete uplatnit některá ze svých práv, obraťte se na [email protected].

10. Jak mohu podat stížnost?

Pokud nejste spokojeni se způsobem nakládání s vašimi údaji nebo s odpovědí obdrženou od TCMII, máte právo podat stížnost kanceláři tajemníka ([email protected]) nebo akademickému děkanovi (dean@tcmi .edu) nebo viceprezidentovi pro rozvoj vzdělávání ([email protected]

11. Podléhají tyto zásady změnám?

Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou revidovány v případě potřeby a alespoň jednou za dva roky. Jakékoli změny budou zveřejněny v těchto zásadách a budete informováni prostřednictvím webu .edu a/nebo v katalogu kurzů.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance

1. Co jsou „osobní údaje“?

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace, které se vás týkají nebo vás identifikují jako jednotlivce.

2. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Zde zveřejněné informace se vztahují na používání, sdílení a zpřístupňování vašich osobních údajů Institutem TCMI.

3. Jaké osobní údaje budou zaznamenány?

TCMII bude uchovávat záznamy o podrobnostech, které jste uvedli ve své přihlášce, jakýchkoli podpůrných dokumentech požadovaných jako součást vašeho přijetí a dalších podrobnostech poskytnutých v doporučeních. Tyto osobní údaje budou zahrnovat údaje, jako je vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, studované kurzy, platby poplatků a informace o vašich známkách, hodnoceních a výsledcích.

Vaše osobní údaje jsou vytvářeny, ukládány a přenášeny bezpečně v různých papírových a elektronických formátech. Přístup k vašim osobním údajům je omezen na zaměstnance TCMII,

kteří na tom mají oprávněný zájem za účelem plnění svých povinností, a naše používání vašich osobních údajů nebude nadměrné.

4. Jaký je účel zpracování údajů?

TCMII bude zpracovávat vaše osobní údaje pro řadu účelů, včetně: • Zabránění či odhalení podvodu

• Schopnosti přiměřeně se přizpůsobit vámi uvedenému handicapu • Možnosti vzít v úvahu veškeré budoucí požadavky na ubytování

• Poskytování informací požadovaných úředníky pro akreditaci a/nebo legislativu • Výzkumných a statistických cílů. Nebudou však zveřejňovány jakékoli informace, které by vás mohly identifikovat

TCMII považuje zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely buď za nezbytné pro plnění našich povinností vůči Vám, nebo nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo nezbytné pro prosazování oprávněných zájmů TCMII nebo externí akreditační organizace. Pokud požadujeme váš souhlas pro jakékoli konkrétní použití vašich osobních údajů, shromáždíme jej ve vhodnou dobu a můžete jej kdykoli odvolat.

5. S kým budou sdíleny mé osobní údaje?

Kromě toho, že vaši přihlášku/registraci a související materiály rozešleme příslušným zaměstnancům TCMII, budeme sdílet vaše osobní údaje pro výše uvedené účely jako relevantní a nezbytné s:

• Regionálními zástupci

• Místními orgány pro účely víz a imigrace

• Akreditačními organizacemi za účelem pomoci s výzkumem v oblasti vysokoškolského vzdělávání

6. Jak se s mými osobními údaji nakládá, stanu-li se zaměstnancem? Pokud budete přijati, TCMII použije vaše osobní údaje pro popsané účely a na podporu každoročního rozhodnutí o vašem jmenování.

7. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchovává TCMII, prostřednictvím vašeho přímého nadřízeného.

Máte také právo požádat TCMII o opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které má TCMII, vymazání osobních údajů nebo jiné omezení zpracování nebo o získání kopie osobních údajů, které jste poskytli TCMII.

8. Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány?

TCMII uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dokončení procesu zaměstnávání. Pokud budete přijati, vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání vašeho zaměstnání. Pokud nebudete přijati, vaše údaje budou obvykle uchovávány po dobu nejméně jednoho roku po dokončení procesu žádosti.

9. Koho můžu kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje používány, nebo chcete uplatnit některá ze svých práv, obraťte se na svého přímého nadřízeného.

10. Jak mohu podat stížnost?

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým je nakládáno s vašimi informacemi, nebo s odpovědí obdrženou od TCMII, máte právo podat stížnost viceprezidentovi pro rozvoj vzdělávání, viceprezidentovi pro služby nebo viceprezidentovi pro mezinárodní operace.

11. Podléhají tyto zásady změnám?

Zásady jsou pravidelně aktualizovány. Jsou revidovány v případě potřeby a alespoň jednou za dva roky. Jakékoli změny budou zveřejněny v těchto zásadách.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji – pro dárce

Tento slib popisuje závazek vůči absolventům, dárcům a dalším podporovatelům aby ujistil, že náš způsob získávání financí je legální, otevřený, upřímný a uctivý.

• TCM bude dodržovat zákony, které se vztahují na dobročinné spolky a fundraising • Budeme respektovat vaše práva a soukromí

• Budeme spravovat své zdroje zodpovědně a budeme zvažovat dopad získávání financí na naše dárce, podporovatele a širší veřejnost

• Pokud nejste spokojeni s čímkoli, co TCM učinilo při získávání finančních prostředků, můžete nás kontaktovat a podat stížnost. Zpětné vazbě budeme naslouchat a náležitě reagovat na obdržené pochvaly a kritiku

• Zajistíme srozumitelný a dostupný proces pro stížnosti

• Pro naše rozhodování o stížnostech poskytneme jasné a podložené důvody