Politica și practicile generale de reglementare a protecției datelor (v1.0/05.2018) Modul în care folosim informațiile dvs. personale – pentru solicitanții de studii

1. Ce înseamnă “informații personale”?

„Informații personale” înseamnă orice informații care se referă la sau vă pot defini ca individ.

2. Cine va procesa informațiile mele personale?

Informațiile oferite aici se referă la utilizarea, partajarea, și dezvăluirea informațiilor dvs. personale de către TCMII ca parte din procesul de admitere.

3. Ce informații personale vor fi procesate?

Pentru solicitanții certificatului și/sau a unui program cu grad TCMII, și pentru înscrierea la cursuri: TCMII va folosi detaliile furnizate de dvs. în cererea/înregistrarea, documentele justificative solicitate în procesul de cerere/înscriere, plus detalii suplimentare oferite de oricine care furnizează referințe personale.

4. Care este scopul procesării informațiilor?

TCMII va procesa informațiile personale oferite în cererea/înregistrarea dvs. și alte informații menționate mai sus în scopul identificării, procesării cererii/înregistrării dvs., verificării informațiilor furnizate, precum și deciziei de a vă oferi un loc pentru programul/cursul solicitat și al comunicării respectivei decizii.

De asemenea, putem utiliza sau dezvălui informațiile furnizate pentru:

• A preveni sau detecta fraudele

• Pentru a ajuta TCMII să facă ajustări rezonabile la orice handicap indicat de dvs. • Pentru a ne permite să luăm în considerare orice cerințe viitoare de cazare

• Pentru a furniza informațiile solicitate de către oficialii de acreditare și/sau de legislație • În scopuri de cercetare și statistice, însă nici o informație care v-ar putea identifica nu va fi publicată

TCMII consideră că prelucrarea informațiilor dvs. personale în scopurile sus menționate este necesară fie pentru admiterea/înscrierea dvs., fie pentru respectarea unei obligații legale. TCMII vă solicită să furnizați informațiile solicitate în timpul procesului de admitere/înscriere pentru a evalua în mod corespunzător cererea dumneavoastră. Deciziile de admitere nu sunt automatizate.

5. Cu cine vor fi împărtășite informațiile mele personale?

Pe lângă faptul că vom transmite înregistrarea dvs. și materialele asociate personalului adecvat de la TCMII, vom împărtăși informațiile dvs. personale în scopurile de mai sus, după cum va fi relevant și necesar, cu:

• Reprezentanții regionali

• Finanțatorii și/sau potențialii finanțatori ai dvs.

• Autoritățile locale cu scopul vizei și al imigrației

• Organizațiile de acreditare, pentru a ajuta la cercetarea ce privește învățământul superior

6. Cum sunt utilizate informațiile mele personale dacă sunt acceptat?

Dacă sunteți acceptat, TCMII va utiliza informațiile dvs. personale în scopurile descrise mai sus și în conformitate cu GDPR(UE) și lege privind drepturile educaționale și confidențialitatea în familie (SUA).

Dacă sunteți acceptat, TCMII va trimite datele, de asemenea, agențiilor de acreditare, după cum este necesar.

7. Cum pot accesa informațiile mele personale?

Aveți dreptul de a accesa informațiile personale care sunt deținute despre dvs. de către TCMII prin intermediul secretarului șef.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita TCMII să corecteze orice informații personale inexacte deținute, să șteargă informațiile personale sau altfel, să restricționeze prelucrarea, sau să vă ofere o copie a informațiilor personale pe care le-ați furnizat către TCMII.

8. Cât timp sunt păstrate informațiile mele?

TCMII stochează informațiile dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a finaliza procesul de cerere/înscriere. Dacă reușiți, informațiile dvs. vor fi păstrate ca parte a dosarului dvs. de student pe durata studiilor. Dacă nu reușiți, informațiile dvs. vor fi păstrate în mod normal timp de cel puțin un an de la finalizarea procesului de aplicare.

9. Pe cine pot contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile dvs. personale sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi, vă rugăm să consultați [email protected].

10. Cum fac o plângere?

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care sunt gestionate informațiile dvs. sau de răspunsul primit de la TCMII, aveți dreptul de a depune o plângere la biroul secretarului șef ([email protected]) sau la decanul academic ([email protected]) sau la vicepreședintele pentru progresul educațional ([email protected]).

11. Se fac modificări la această politică?

Politicile sunt actualizate periodic. Acestea sunt revizuite oricând este necesar și cel puțin o dată la doi ani. Orice modificări vor fi publicate în acest document și veți fi notificat prin intermediul site-ului web .edu și/sau în catalogul de curs.

Modul în care folosim informațiile dvs. personale – pentru studenți

1. Ce înseamnă “informații personale”?

„Informații personale” înseamnă orice informații care se referă la sau vă pot defini ca individ.

2. Cine va procesa informațiile mele personale?

Informațiile oferite aici se referă la utilizarea, partajarea, și dezvăluirea informațiilor dvs. personale de către TCMII.

3. Ce informații personale vor fi procesate?

TCMII va păstra o evidență a detaliilor pe care le-ați oferit în formularul de cerere, a documentelor justificative solicitate ca parte a admiterii dvs. și a detaliilor suplimentare furnizate de recomandări. De asemenea TCMII va păstra înregistrări despre studiile dvs. și despre utilizarea de către dvs. a facilităților și serviciilor academice și non-academice pe care le oferim. Aceste informații cu caracter personal vor include date cum ar fi numele, adresa de domiciliu, data nașterii, cursurile studiate, plata taxelor, și informații despre notele, evaluările și rezultatele dvs.

Informațiile dvs. personale sunt create, stocate și transmise în siguranță atât pe hârtie cât și într-o varietate de formate electronice. Accesul la informațiile dvs. personale este limitat la personalul TCMII care are un interes legitim în acest sens cu scopul îndeplinirii sarcinilor lor, iar utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale nu va fi excesivă.

4. Care este scopul procesării informațiilor?

TCMII va procesa informațiile dvs. personale pentru o serie de scopuri, inclusiv: • Pentru a vă oferi și administra educația, pentru a înregistra detaliile studiilor dvs. și pentru a determina/confirma realizările academice ale dvs.

• Pentru a păstra mostre de evaluare cu scopul efectuării de auto studii și evaluări ale programului • pentru a păstra mostre de evaluare în vederea îndeplinirii criteriilor de acreditare

• Dacă este cazul, pentru a monitoriza, evalua și sprijini activitatea dvs. de cercetare • Pentru a administra aspectele financiare ale relației dvs. cu TCMII și finanțatori • pentru a vă oferi facilități

• Pentru a face posibilă participarea dvs. la evenimente, de exemplu, absolvire

• Pentru a comunica eficient cu dvs. prin poștă, e-mail și telefon, inclusiv la distribuirea de buletine informative relevante

• Pentru a opera procese de securitate, conducere, disciplinare, reclamații și de asigurare a calității

• Pentru a vă sprijini educația și cerințele medicale, de siguranță și de bunăstare • Pentru a compila statistici și a efectua cercetări în scopuri de raportare internă și statutară

• Pentru a ne îndeplini și monitoriza responsabilitățile în legătură cu legislația privind vizele, imigrația și siguranța publică

• Pentru a permite TCMII să contacteze alte persoane în caz de urgență

TCMII consideră că prelucrarea informațiilor dvs. personale în aceste scopuri este necesară fie pentru îndeplinirea obligațiilor noastre față de dvs., pentru respectarea unei obligații legale, fie necesară pentru urmărirea intereselor legitime ale TCMII sau ale unei organizații externe de acreditare. Dacă avem nevoie de consimțământul dvs. pentru orice utilizare specifică a informațiilor dvs. personale, le vom colecta la momentul potrivit și puteți retrage acest lucru în orice moment.

5. Cu cine vor fi împărtășite informațiile mele personale?

Pe lângă faptul că vom transmite înregistrarea dvs. și materialele asociate personalului adecvat de la TCMII, vom împărtăși informațiile dvs. personale în scopurile de mai sus, după cum va fi relevant și necesar, cu:

• Reprezentanții regionali

• Finanțatorii și/sau potențialii finanțatori ai dvs.

• Autoritățile locale cu scopul vizei și al imigrației

• Organizațiile de acreditare, pentru a ajuta la cercetarea ce privește învățământul superior

6. Cum sunt utilizate informațiile mele personale după absolvire?

După ce absolviți, este păstrată o înregistrare esențială a studiilor dvs. pe termen nelimitat, astfel încât să poată fi confirmate detaliile realizărilor dvs. academice și pentru cercetarea statistică sau istorică.

7. Cum pot accesa informațiile mele personale?

Aveți dreptul de a accesa informațiile personale care sunt deținute despre dvs. de către TCMII prin intermediul secretarului șef.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita TCMII să corecteze orice informații personale inexacte deținute, să șteargă informațiile personale sau altfel, să restricționeze prelucrarea, sau să vă ofere o copie a informațiilor personale pe care le-ați furnizat către TCMII.

8. Cât timp sunt păstrate informațiile mele?

TCMII stochează informațiile dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a finaliza procesul de cerere/înscriere. Dacă reușiți, informațiile dvs. vor fi păstrate ca parte a dosarului dvs. de student pe durata studiilor. Dacă nu reușiți,

informațiile dvs. vor fi păstrate în mod normal pentru cel puțin încă un an de la finalizarea procesului de aplicare.

9. Pe cine pot contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile dvs. personale sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi, vă rugăm să consultați [email protected].

10. Cum fac o plângere?

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care sunt gestionate informațiile dvs. sau de răspunsul primit de la TCMII, aveți dreptul de a depune o plângere la biroul secretarului șef ([email protected]) sau la decanul academic ([email protected]) sau la vicepreședintele pentru progresul educațional ([email protected]).

11. Se fac modificări la această politică?

Politicile sunt actualizate periodic. Acestea sunt revizuite oricând este necesar și cel puțin o dată la doi ani. Orice modificări vor fi publicate în acest document și veți fi notificat prin intermediul site-ului web .edu și/sau în catalogul de curs.

Modul în care folosim informațiile dvs. personale – pentru absolvenți

1. Ce înseamnă “informații personale”?

„Informații personale” înseamnă orice informații care se referă la sau vă pot defini ca individ.

2. Cine va procesa informațiile mele personale?

Informațiile oferite aici se referă la utilizarea, partajarea, și dezvăluirea informațiilor dvs. personale de către TCMII.

3. Ce informații personale vor fi procesate?

TCMII va păstra o evidență a detaliilor pe care le-ați oferit în formularul de cerere, a documentelor justificative solicitate ca parte a admiterii dvs. și a detaliilor suplimentare furnizate de recomandări. De asemenea TCMII va păstra înregistrări despre studiile dvs. și despre utilizarea de către dvs. a facilităților și serviciilor academice și non-academice pe care le oferim. Aceste informații cu caracter personal vor include date cum ar fi numele, adresa de domiciliu, data nașterii, cursurile studiate, plata taxelor, și informații despre notele, evaluările și rezultatele dvs.

Informațiile dvs. personale sunt create, stocate și transmise în siguranță atât pe hârtie cât și într-o varietate de formate electronice. Accesul la informațiile dvs. personale este limitat la personalul TCMII care are un interes legitim în acest sens cu scopul îndeplinirii sarcinilor lor, iar utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale nu va fi excesivă.

4. Care este scopul procesării informațiilor?

TCMII va procesa informațiile dvs. personale pentru o serie de scopuri, inclusiv: • Pentru a păstra mostre de evaluare cu scopul efectuării de auto studii și evaluări ale programului • pentru a păstra mostre de evaluare în vederea îndeplinirii criteriilor de acreditare

• Pentru a vă permite participarea la evenimente, de exemplu, seminarii postuniversitare

• Pentru a comunica eficient cu dvs. prin poștă, e-mail și telefon, inclusiv la distribuirea de buletine informative relevante

• Pentru a opera procese de securitate, conducere, disciplinare, reclamații și de asigurare a calității

• Pentru a întocmi statistici și a efectua cercetări în scopuri de raportare internă și statutară

• Pentru a ne îndeplini și monitoriza responsabilitățile în legătură cu legislația privind vizele, imigrația și siguranța publică

• Pentru a permite TCMII să contacteze alte persoane în caz de urgență

TCMII consideră că prelucrarea informațiilor dvs. personale în aceste scopuri este necesară fie pentru îndeplinirea obligațiilor noastre față de dvs., pentru respectarea unei obligații legale, fie necesară pentru urmărirea intereselor legitime ale TCMII sau ale unei organizații externe de acreditare. Dacă avem nevoie de consimțământul dvs. pentru orice utilizare specifică a informațiilor dvs. personale, le vom colecta la momentul potrivit și puteți retrage acest lucru în orice moment.

5. Cu cine vor fi împărtășite informațiile mele personale?

Pe lângă faptul că vom transmite înregistrarea dvs. și materialele asociate personalului adecvat de la TCMII, vom împărtăși informațiile dvs. personale în scopurile de mai sus, după cum va fi relevant și necesar, cu:

• Reprezentanții regionali

• Finanțatorii și/sau potențiali finanțatori, de ex. Conexiuni Absolvent

• Autoritățile locale cu scopul vizei și al imigrației

• Organizațiile de acreditare, pentru a ajuta la cercetarea ce privește învățământul superior

6. Cum sunt utilizate informațiile mele personale după absolvire?

După ce absolviți, o înregistrare esențială a studiilor, este folosită pentru a fi confirmate detaliile realizărilor dvs. academice și pentru cercetarea statistică sau istorică.

7. Cum pot accesa informațiile mele personale?

Aveți dreptul de a accesa informațiile personale care sunt deținute despre dvs. de către TCMII prin intermediul secretarului șef.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita TCMII să corecteze orice informații personale inexacte deținute, să șteargă informațiile personale sau altfel, să restricționeze prelucrarea, sau să vă ofere o copie a informațiilor personale pe care le-ați furnizat către TCMII.

8. Cât timp sunt păstrate informațiile mele?

TCMII păstrează informațiile dvs. personale pe termen nelimitat, astfel încât detaliile realizărilor dvs. academice să poată fi confirmate și pentru cercetări statistice sau istorice.

9. Pe cine pot contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile dvs. personale sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi, vă rugăm să consultați [email protected].

10. Cum fac o plângere?

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care sunt gestionate informațiile dvs. sau de răspunsul primit de la TCMII, aveți dreptul de a depune o plângere la biroul secretarului șef ([email protected]) sau la decanul academic ([email protected]) sau la vicepreședintele pentru progresul educațional ([email protected]).

11. Se fac modificări la această politică?

Politicile sunt actualizate periodic. Acestea sunt revizuite oricând este necesar și cel puțin o dată la doi ani. Orice modificări vor fi publicate în acest document și veți fi notificat prin intermediul site-ului web .edu și/sau în catalogul de curs.

Modul în care folosim informațiile dvs. personale – pentru solicitanții de joburi și angajați

1. Ce înseamnă “informații personale”?

„Informații personale” înseamnă orice informații care se referă la sau vă pot defini ca individ.

2. Cine va procesa informațiile mele personale?

Informațiile oferite aici se referă la utilizarea, partajarea, și dezvăluirea informațiilor dvs. personale de către TCMII.

3. Ce informații personale vor fi procesate?

TCMII va păstra o evidență a detaliilor pe care le-ați oferit în formularul de cerere, a oricăror documente justificative solicitate ca parte a deciziei de angajare a dvs. și a detaliilor suplimentare furnizate de recomandări. Aceste informații cu caracter personal vor include date cum ar fi numele, adresa de domiciliu, data nașterii, cursurile studiate, plata taxelor, și informații despre notele, evaluările și rezultatele dvs.

Informațiile dvs. personale sunt create, stocate și transmise în siguranță atât pe hârtie cât și într-o varietate de formate electronice. Accesul la informațiile dvs. personale este limitat la personalul TCMII

care are un interes legitim în acest sens cu scopul îndeplinirii sarcinilor lor, iar utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale nu va fi excesivă.

4. Care este scopul procesării informațiilor?

TCMII va procesa informațiile dvs. personale pentru o serie de scopuri, inclusiv: • Pentru a preveni sau detecta frauda

• Pentru a ajuta TCMII să facă ajustări rezonabile la orice handicap indicat de dvs. • Pentru a ne permite să luăm în considerare orice cerințe viitoare de cazare

• Pentru a furniza informațiile solicitate de către oficialii de acreditare și/sau de legislație • În scopuri de cercetare și statistice, însă nici o informație care v-ar putea identifica nu va fi publicată

TCMII consideră că prelucrarea informațiilor dvs. personale în aceste scopuri este necesară fie pentru îndeplinirea obligațiilor noastre față de dvs., pentru respectarea unei obligații legale, fie necesară pentru urmărirea intereselor legitime ale TCMII sau ale unei organizații externe de acreditare. Dacă avem nevoie de consimțământul dvs. pentru orice utilizare specifică a informațiilor dvs. personale, le vom colecta la momentul potrivit și puteți retrage acest lucru în orice moment.

5. Cu cine vor fi împărtășite informațiile mele personale?

Pe lângă faptul că vom transmite înregistrarea dvs. și materialele asociate personalului adecvat de la TCMII, vom împărtăși informațiile dvs. personale în scopurile de mai sus, după cum va fi relevant și necesar, cu:

• Reprezentanții regionali

• Autoritățile locale cu scopul vizei și al imigrației

• Organizațiile de acreditare, pentru a ajuta la cercetarea ce privește învățământul superior

6. Cum sunt utilizate informațiile mele personale dacă devin membru al personalului? Dacă sunteți acceptat, TCMII va utiliza informațiile dvs. personale în scopurile descrise și pentru scrisoarea anuală cu decizia de numire a dvs.

7. Cum pot accesa informațiile mele personale?

Aveți dreptul de a accesa informațiile personale deținute de către TCMII despre dvs., prin intermediul supervizorului dvs.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita TCMII să corecteze orice informații personale inexacte deținute, să șteargă informațiile personale sau altfel, să restricționeze prelucrarea, sau să vă ofere o copie a informațiilor personale pe care le-ați furnizat către TCMII.

8. Cât timp sunt păstrate informațiile mele?

TCMII stochează informațiile dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a finaliza procesul de angajare. Dacă reușiți, informațiile dvs. vor fi păstrate pe durata angajării. Dacă nu reușiți, informațiile dvs. vor fi păstrate în mod normal timp de cel puțin un an de la finalizarea procesului de aplicare.

9. Pe cine pot contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile dvs. personale sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturi, vă rugăm să consultați pe supervizorul dvs.

10. Cum fac o plângere?

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care sunt gestionate informațiile dvs. sau de răspunsul primit de la TCMII, aveți dreptul de a depune o plângere la Vicepreședintele pentru Procesul Educațional, Vicepreședintele Lucrării Serviciilor sau Vicepreședintele Operațiunilor Internaționale.

11. Se fac modificări la această politică?

Politicile sunt actualizate periodic. Acestea sunt revizuite oricând este necesar și cel puțin o dată la doi ani. Orice modificare va fi publicată în acest document.

Cum folosim informațiile dvs. personale – pentru donatori

Această promisiune evidențiază angajamentul luat față de absolvenți, donatori și alți susținători pentru a ne asigura că strângerea noastră de fonduri este legală, deschisă, onestă și respectuoasă.

• TCM va respecta legea așa cum se aplică pentru caritate și strângere de fonduri • vom respecta drepturile și confidențialitatea dvs.

• Ne vom gestiona resursele în mod responsabil și vom lua în considerare impactul strângerii de fonduri asupra donatorilor, susținătorilor și publicului mai larg

• Dacă sunteți nemulțumit de orice a făcut TCM cu ocazia strângerii de fonduri, ne puteți contacta pentru a face o sesizare. Vom asculta feedback-ul și vom răspunde în mod corespunzător la complimentele și criticile pe care le primim

• Ne vom asigura că procesul nostru de reclamații este clar și ușor accesibil

• Vom furniza motive clare și bazate pe dovezi pentru deciziile noastre privind sesizările.