Scopul gradului de patruzeci și opt (48) de credite este de a îmbunătăți conducerea oferind un program educațional interdisciplinar pe o bază largă pentru o carieră în conducere creștină într-o varietate de situații. Carierele pot include slujire vocațională, afaceri, conducere organizațională sau organizații non-profit. Gradul este conceput pentru cei care dețin o diplomă de colegiu sau universitate în orice domeniu.

Obiectivele programului

Studenții care vor absolvi Master of Arts vor fi capabili să:

 1. Proiectarea, dezvoltarea și implementarea unei lucrări de ucenicie în organizații (Obiectivul 1 al Programului)
 2. Dezvoltarea abilităților pentru interpretarea biblică și teologică folosind limba vorbită de student (Obiectivul 2 al Programului)
 3. Învățarea conducerii prin slujire în organizații, inclusiv în biserici, organizații para-bisericești, școli, și afaceri (Obiectivul 3 al Programului)
 4. Împărtășească credința lor în cadrul organizațiilor, folosind o varietate de instrumente de comunicare (Obiectivul 4 al Programului)

Curriculum pentru Master of Arts

Pentru a absolvi programul Master of Arts sunt necesare patruzeci și opt (48) de credite.

Curriculum prin Obiective pentru Master of Arts

1. Să conceapă, să dezvolte și să implementeze o lucrare de ucenicie în organizații (6 credite)

 • OL 500 Ucenicie
 • OL 600 Ucenicia în Noul Testament

2. Să dezvolte aptitudini în interpretarea biblică și teologică folosind limba vorbită de student (15 credite)

 • BS 500 Hermeneutică
 • BS 615 Introducere în Studiul Vechiului Testament (BS/PT 621 Predicarea și Predarea Vechiului Testament sau BS 639 Misiunea în Vechiul Testament pot fi o alternativă la această cerință)
 • BS 635 Introducere în Studiul Noului Testament (BS/PT 641 Predicarea și Predarea Noului Testament sau BS 640 Misiunea în Noul Testament pot fi o alternativă la această cerință)
 • TH 600 Istoria Teologiei Creștine 1
 • TH 601 Istoria Teologiei Creștine 2

3. Să învețe să conducă prin slujire în organizații, inclusiv în biserici, organizații para-bisericești, școli, și afaceri (6 credite)

 • OL 612 Conducere prin Slujire
 • TH 610 Etică Creștină

4. Să-și împărtășească credința în cadrul organizațiilor folosind o varietate de instrumente de comunicare (9 ore)

 • RE 500 Metode de Cercetare
 • RE 601 Proiectul Reflecție Integrată
 • TH 632 Teologia Misiunii

Studenții care doresc să-și continue studiile într-un context eurasiatic pot alege să scrie o teză (RE 605 Teza MA și să ia cursul RE 600 Cercetare Avansată și Redactare). Aceasta poate valora 6 credite dintre cele opționale SAU poate fi o parte a cursurilor suplimentare permise. Studenții care doresc să scrie teza trebuie să comunice decizia secretariatului [email protected] în timpul primelor 3 cursuri ale lor.

Transferul de Credite

Cursurile din alte programe postuniversitare pot fi transferate dacă acestea sunt în concordanță cu conținutul cursurilor oferite de Institutul Internațional TCM. Numărul maxim de credite transferabile pentru absolvenții unor instituții acreditate, cu nota B sau mai bună, este de șase (6) credite pe grad.

Pentru a solicita transferul de credite, un student ar trebui să trimită cererea la Secretarul Șef: [email protected] incluzând suplimentul descriptiv și programa de curs pentru potențialul transfer de credit.

Fiecare curs va fi evaluat de decan pentru a determina aplicabilitatea acestuia la programul Institutului.

Echivalarea Cursurilor

Un student care intră în programul de studii Master of Arts având studii biblice/teologice anterioare poate aplica pentru maximum 12 credite în vederea echivalării cursurilor, reducând numărul de credite necesare de la 48 la numai 36. Acestea sunt cursuri fundamentale legate de Biblie, teologie și limbi biblice.

Pentru a solicita echivalarea cursurilor, contactați [email protected] sau [email protected]. Aceste cereri sunt analizate de Comitetul de admitere. Comitetul va analiza foile matricole ale studentului și va colecta orice informații necesare pentru a decide ce cursuri ar putea îndeplini criteriile pentru echivalare.

Cursurile luate în considerare pentru echivalare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Să fie terminate cu nota B sau mai mare
 • Echivalența cursului: îndeplinește cerințele și obiectivele TCM
 • Trebuie să fi fost oferit de o instituție acreditată, acceptată de TCM
 • Alte criterii stabilite de Comitetul de admitere pentru cursul respectiv
 • Trebuie să fi fost parcurs în ultimii 10 ani de la data înmatriculării studentului/studentei
 • Cursurile de Greacă sau Ebraică trebuie să fi fost urmate în ultimii doi ani de la data înscrierii

Cerințe pentru Reflecția Integrată

Reflecția Integrată (IR) este echivalentul tezei/proiectului din programul M.A. RI este o cerință de bază și este creditat și notat ca orice curs.

Scopul și procesul complet și detaliat al RI sunt descrise în Manualul de reflecție integrată. IR constă în diverse rapoarte anuale și sondaje din domeniul de activitate al studentului și se încheie cu o lucrare finală. Rapoartele și sondajele au un timp anual stabilit pentru a fi trimise online, cu termene specifice.

Pentru sondaj, se așteaptă ca studentul să aibă 4 (patru) persoane care îl evaluează anual, de-a lungul întregului program MA. Aceste persoane trebuie să cunoască bine studentul, trebuie să aibă o adresă de e-mail și acces la internet și să nu fie direct legate (soț/soție) de student. Se recomandă ca examinatorii să fie colegi în sluijire, supervizori ai lucrării sau beneficiari ai slujirii studentului.

Studentul nu poate absolvi fără o RI completă și o lucrare finală acceptabilă.