První promoce TCM International Institutu absolvovalo v roce 1995 osm studentů. K dnešnímu dni absolvovalo TCM 754 studentů. V roce 2020 mělo TCM 46 absolventů. TCM však neovlivňuje pouze život absolventa. Každý zasažený člověk ovlivňuje další, a tak vzniká vlna, která se šíří východní Evropou a Střední Asií.

Kde na světě absolventi TCM působí? V současné době jsou na TCM studenti ze 36 zemí, někteří v Hausu Edelweiss, a někteří v našich regionálních centrech. Naši absolventi jsou rozptýleni po mnoha dalších zemích a nejméně na čtyřech kontinentech, kde plní Kristovo velké poslání.

Jak ve světě absolventi TCM působí? Většina z nich jsou křesťanští vedoucí místních církví ve svých komunitách. Absolventi TCM také slouží jako pastoři a učitelé napříč všemi věkovými skupinami. Mnoho z nich pokračuje doktorské studium (Ph.D.) a vyučuje na seminářích a teologických školách. Několik z nich nyní vyučuje kurzy TCM. Absolventi dále slouží jako ředitelé sirotčinců, vedoucí mládeží, zakladatelé sborů, pracovníci s lidmi se zdravotním postižením, učitelé ve školce, manažeři rozhlasových stanic TWR, misionáři, křesťanští hudebníci a v mnoha dalších oblastech, kde mohou přinášet Kristovo světlo do temných zákoutí světa. Mnozí absolventi spolupracují na společných projektech, které přesahují hranice jejich vlastní země. Sto procent absolventů TCM nadále pracují v církvi na placené pozici nebo se podílí na službě jako dobrovolníci.


V každoročních dotaznících pro absolventy se neustále opakuje jedno téma – děkujeme, že se podílíte na velkém poslání.

„Studium na TCM byla opravdu skvělá zkušenost. Jsem vděčný za profesory, kteří dokázali zapálit naše srdce za službu Kristu v různých oblastech služby.“

absolvent M.Div.

„Děkuji všem, kteří podpořili mé vzdělání. Díky učitelům, kteří mě naučili dívat se na Bibli, svět i službu z větší šířky a do větší hloubky, než předtím.“

absolvent MA

„Toto studium bylo jedním z nějvětších požehnání mého života!“

Absolvent certifikátu