Když budete na modlitbách přemýšlet nad studiem TCM International Institute, přemýšlejte nad následujícími prvky, které TCMII nabízí v rámci mezinárodního společenství víry, které proměňuje životy.

  • Flexibilní studijní plán zahrnující on-line i osobní dostupnost mentorů
  • Praktickou výuku křesťanského vedení kvalifikovaným mezinárodním sborem profesorů
  • Finančně dostupné magisterské studium s akreditací v USA
  • Výuka a podpora studentů a absolventů v několika jazycích

Co říkají absolventi o své zkušenosti s TCMII:

„Poté, co jsem obdržel bakalářský titul ze státní univerzity v mé zemi, jsem byl povolán do služby na plný úvazek. Nebyl jsem však na to připravený. Přihlásil jsem se na další školu ve své zemi, která nabízela titul z teologie. Trvalo pouhý jeden semestr, abych si uvědomil, že se mi na nedostane praktické přípravy, ale pouze intelektuálních znalostí. Poté mi jeden křesťan řekl o TCMII. Absolvoval jsem jeden kurz a došel k závěru, že právě tohle je místem, kde můžu trávit čas se zaměstnanci, profesory, spolužáky a dobrovolníky, kteří mi budou živými důkazy a příklady, jak má vypadat vedoucí, který vychovává a vede další učedníky.“ – Absolvent TCMII z východní Evropy, 2014.

„Křesťanem jsem se stal v pozdějším věku. Měl jsem příležitost opustit svou zemi a jet do USA, abych studoval teologii na pokročilé úrovni. Uvědomil jsem si však, že opustit svou zemi a službu na dobu až 4 let, by mohlo ublížit sboru, který jsem vedl. Někdo mi dal článek o studijním kurzu na TCMII. Z mé země v Africe šlo do Vídně doletět letadlem. Mohl jsem studoval on-line po dobu 3-4 měsíců v rámci jednoho kurzu a poté podstoupit mentoring s profesory na kurzu. Přihlásil jsem se a jsem velice vděčný za všechno, co jsem ze vztahu s TCMII získal. TCMII mě připravil na praktickou službu.“ – Absovlent TCMII z Afriky, 2015