Historie TCMI v Evropě

Práce a služba TCM v Evropě začala první návštěvou Genea Dulina v Rusku a Polsku v roce 1963. Gene byl zakladatelem a prvním prezidentem společnosti TCM International, Inc. V letech 1963 až 1970 pětkrát navštívil východní Evropu a Sovětský svaz, zatímco žil v Torontu. V roce 1972 byla zakoupena nemovitost Haus Edelweiss za účelem služby do Sovětského svazu a satelitních zemí. Leadership Training Center bylo postaveno v roce 1989. Ostatní budovy na pozemku byly postaveny v roce 1892. Tato nemovitost byla několik let po druhé světové válce využívána jako soukromá rezidence, penzion (hotel), domov důchodců a velitelství sovětských vojsk.

Když byla nemovitost zakoupena, potřebovala mnoho oprav. Po několik let jezdili během léta vysokoškoláci z USA, aby pomáhali s údržbou a opravou. Misionáři a stážisté cestovali z Haus Edelweiss do Sovětského svazu a satelitních zemí, aby dováželi Bible, kancionály, křesťanské knihy, oblečení, jídlo a léky. TCMII také pomáhal sborům tím, že financoval potřebné opravy budov a automobily pro pastory. Tato podpora byla hlavním důrazem služby do roku 1982.

V roce 1982 začalo TCMI pořádat v Haus Edelweiss “letní semináře”. Pastoři a vedoucí pracovníci církví z východní Evropy byly zváni na dvoutýdenní studia s vyučujícími profesory a kazateli z USA. V roce 1982 proběhly dva tyto dvoutýdenní semináře. V roce 1990 jejich počet vzrostl na pět. Vedoucí církví z východní Evropy pociťovali velkou potřebu takového vzdělávání, protože za železnou oponou bylo velmi málo příležitostí k podobnému studiu se zaměřením na jejich službu.
S příchodem změn v politické situaci východní Evropy po roce 1989 mohli mnozí pastoři a kazatelé vycestovat na studia do Haus Edelweiss. Vyučování probíhalo v Haus Edelweiss od března do listopadu. Každý kurz nabízí vzdělávání na magisterské úrovni. V Hausu Edelweiss studovalo ročně více než 500 křesťanů z Evropy.

V roce 1991 byl pod vedením Dr. Tony Twist, druhého prezidenta TCM International, Inc., založen „Institut pro biblická studia“ (nyní TCM International Institute). Tento Institut je navržen tak, aby zprostředkovával studium na magisterské úrovni pro pastory a vedoucí v církvi. Po úspěšném absolvování požadovaných kurzů obdrží student akreditovaný titul Master of Arts či Master of Divinity.

Historie Haus Edelweiss

history2

TCMI Institut je situován v „Haus Edelweiss,“ přibližně 25 kilometrů jihozápadně od Vídně, nedaleko vesnice Heiligenkreuz.

„Big Haus“ – Pohled zezadu z příjezdové cesty.

history1

„Big Haus“ – Pohled zepředu.

V roce 1971 souhlasila správní rada TCMII s koupí Haus Edelweiss poblíž Vídně. Tato budova společně dalšími třemi na 6 akrovém pozemku měla sloužit jako strategický bod, ze kterého se bude cestovat do zemí východní Evropy za účelem služby křesťanům.

gdulinwall

S pádem komunismu ve východní Evropě se práce TCMII rozšířila. Od charitativní činnosti, distribuce literatury, pomoci sborům a výchově vedoucích (práce, která probíhala od roku 1963), se služba rozšířila o vzdělávání křesťanských vedoucích na magisterské úrovni.

IMG_8511

Haus Edelweiss dnes.