Přihlášení k SMS

https://students.tcmi.edu/TCMISMS_UI/Login.aspx

Na přihlašovací stránce se pomocí tlačítka “Sign in with Microsoft” přihlaste pomocí e-mailové adresy @tcmi.edu.

Tento odkaz si možná budete chtít uložit do prohlížeče jako záložku pro budoucí použití. Studentský portál se stane kontaktním místem pro vše, co souvisí s vaším studentským životem, včetně kontroly vašeho studijního pokroku, finanční zprávy, kontroly rozvrhu kurzů, registrace kurzů, zrušení registrace a placení studentských poplatků.

Was this helpful?