Nejste student – vyzkoušejte si kurz

1. Přihlaste se do SMS

První vyzkoušení kurzu

Vytvořte si účet a procházejte SMS. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat si nový účet a podat žádost o přijetí níže.

Po vytvoření účtu přejděte na svou e-mailovou adresu a získejte přístup k aktivačnímu odkazu. Pro jistotu zkontrolujte složku Spam.

Druhý pokus o kurz

Pro přihlášení k SMS použijte e-mailovou adresu a heslo.

2. Vytvořit heslo

Ujistěte se, že jste heslo uložili.

3. Přihlaste se do SMS

Po vytvoření účtu se přihlaste pomocí e-mailové adresy a hesla.

4. Vyplňte žádost

Po přihlášení do SMS se zobrazí formulář žádosti.

Při registraci do Vyzkoušet kurz zvolte možnost Audit u položky Do jakého programu se hlásíte? , jak je uvedeno vlevo.

Pokračujte ve vyplňování formuláře s osobními údaji.

5. Stav žádosti

Po odeslání žádosti se zobrazí stav žádosti.

6. Váš profil a akademické shrnutí

Nyní můžete přejít na systémový panel v levém horním rohu a aktualizovat svůj profil.

Po přezkoumání a schválení vaší žádosti budete informováni a budete mít přístup k akademickému přehledu, jak je uvedeno níže.

7. Zkontrolujte doporučené kurzy

Po obnovení informací o studijním auditu by se měla aktualizovat sekce Doporučení tříd studijního auditu a zobrazit navrhované kurzy na základě vašeho bydliště a jazyků nastavených v části Můj profil.

8. Doporučení pro třídní audit

Tato karta nabízí následující funkce:

Filtrovat podle jazyků vybraných v mém profilu – tato funkce je ve výchozím nastavení zaškrtnuta, takže systém filtruje navrhované kurzy podle jazyků nastavených v části Můj profil.

Vyhledávací pole – můžete použít vyhledávací pole pro jiná než zadaná kritéria, jako je centrum mentoringu (např. Sofie, Bukurešť atd.) nebo kód předmětu (např. BS 615, OL 500 atd.), jak je navrženo.

Data kurzů udávají začátek kurzu, kdy začíná prezenční výuka, a datum, kdy kurz končí.

Zápis – zobrazuje celkový počet studentů zapsaných do kurzu. Kapacita kurzů se liší podle mentoringového centra, specifik kurzu a preferencí profesora.

Akce – v tomto sloupci se můžete zaregistrovat a/nebo zaplatit za kurzy.

Chcete-li pokračovat v registraci do vybraného kurzu, klikněte na možnost Registrace a možnosti platby.

9. Registrace kurzu

Máte dvě možnosti:

Žádost o vyzkoušení kurzu za zápočet – tato možnost znamená, že budete pracovat na úkolech kurzu, abyste získali závěrečnou známku. Pokud uvažujete o studiu TCM, doporučujeme vám vyzkoušet si kurz za zápočet.

Žádost o vyzkoušení kurzu pro audit – tato možnost znamená, že se pouze zúčastníte prezenční části kurzu, aniž byste odevzdali práci a nedostanete známku.

V části Akademické shrnutí se kurz zobrazí jako čekatelský.

Vaše žádost je přezkoumávána, zda splňuje kritéria uvedená na webových stránkách.

O schválení registrace budete informováni. K vašemu účtu bude přiřazen registrační poplatek za kurz (CRF), který můžete zaplatit online nebo v Mentorském centru.

Možnost platby se zobrazí v části Akademický přehled takto:

*RF se přiděluje na základě uvedené státní příslušnosti. Kompletní popis najdete na webových stránkách.

10. Zrušení registrace

DŮLEŽITÉ

Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit, jste buď na čekací listině , nebo jste se již zaregistrovali, je důležité registraci zrušit. Pokud svou registraci nezrušíte, registrační poplatek za kurz zůstane na vašem účtu, a pokud kurz absolvujete za zápočet, budete hodnoceni podle odevzdaných úkolů!

Chcete-li zrušit registraci do kurzu, klikněte na možnost Zrušit registraci v akademickém přehledu.

Was this helpful?