Můj profil v SMS

Váš profil

Po úspěšném přihlášení do studentského portálu v SMS zkontrolujte informace o svém profilu. V levém horním rohu studentského portálu klikněte v části System Dashboard na My Profile (Můj profil).

Zkontrolujte a ujistěte se, že jsou informace aktuální. Na základě těchto informací budou nabídnuty další služby pro studenty. To zahrnuje i úpravy pro potřeby bydlení; návrhy dalších kurzů budou provedeny na základě jazykového nastavení, které jste nastavili na této stránce.

DŮLEŽITÉ

 • Ve všech polích (zejména v názvech) používejte pouze latinku.
 • Pro text (adresa, pole se zvláštními omezeními) používejte pouze angličtinu.
 • Nepoužívejte latinku pro cyrilská slova, například “Biblioteka imenny Pushkina”, najděte anglický překlad – Pushkin Library; nebo “hoju s pomoshiu trosty”, ale použijte anglický překlad – I use a walking stick.

Váš profil

Aktualizujte svůj profil s osobními údaji.

 • Jméno a příjmení musí být napsáno latinkou podle vašeho cestovního dokladu. Pokud je vaše jméno v pasu Katherine Smith, je třeba pole vyplnit odpovídajícím způsobem. Nepoužívejte zkrácené verze, jako je Kate Smith, Katy Smith nebo jiné formy. Pokud je vaše jméno a/nebo příjmení napsáno s diakritikou, prosíme, abyste diakritiku nepoužívali. Například pokud se vaše jméno podle pasu píše Tomáš Železný, vyplňte příslušná pole bez diakritiky takto: Tomáš Železný
 • Primární telefon – uveďte své mobilní telefonní číslo včetně předvolby země. Například telefonní číslo v Rakousku je +43 (předvolba země) 676253145.
 • Stačí, když svou adresu uvedete pouze v řádku 1 Uliční adresa. Uveďte název ulice, číslo domu a číslo bytu. Používejte latinku.
 • Název města/obce musí být uveden samostatně v příslušném poli.
 • Pole Stát/Provincie může být složité. Bude vygenerován na základě dříve uvedené země. Dvojitým kliknutím na toto pole zobrazíte navrhované možnosti a vyberete odpovídající možnost.
 • Je třeba uvést i poštovní směrovací číslo.
 • Váš e-mail v profilu musí být vaše studentská e-mailová adresa poskytnutá TCM @tcmi.edu
 • Preferovaný jazyk Locale je jazyk, ve kterém se má portál zobrazovat. V této fázi je však k dispozici pouze angličtina.
 • Vyplňte datum narození, pohlaví, rodinný stav a státní příslušnost.
 • Pokud máte více státních občanství, mějte na paměti, že poplatky za zápis do kurzů, zvací dopis na podporu vaší cesty na kurzy pořádané v Rakousku a další služby pro studenty jsou vyřizovány a poskytovány na základě uvedeného státního občanství.
 • Omezení a zvláštní potřeby je důležitá část, která vám umožní uvést jakákoli zvláštní omezení, která jsou důležitá při plánování bydlení, asistence při kurzech a podobně. Pokud máte například protézu nohy, je třeba ji uvést, abychom vám mohli poskytnout odpovídající pomoc a zajistit odpovídající opatření.
 • Pokud máte nějaká omezení, vyberte možnost Ano a poté uveďte přesné potřeby v poli Speciální potřeby v angličtině.
 • V části Stupně vzdělání aktualizujte pole zaškrtnutím příslušných políček.
 • Research Resources žádá o informace o knihovnách ve vašem okolí. Například knihovna Vídeňské univerzity, 30 km, osobní knihovna.
 • Jazyky, ve kterých umíte akademicky číst a psát – zaškrtněte jazyky, ve kterých můžete absolvovat kurz bez nutnosti překladu.

Například u profilů se zaškrtnutou maďarštinou, angličtinou a rumunštinou systém nabídne kurzy v jednom z těchto jazyků. Pokud polštinu ovládáte, ale nejste schopni absolvovat kurz (číst materiály, účastnit se písemných a ústních diskusí a psát seminární práce), tento jazyk zde neoznačujte.

Po vyplnění všech polí na této stránce klikněte na tlačítko Uložit v dolní části stránky.

Was this helpful?