PowerPoint – Prezentace

Aplikace Microsoft PowerPoint slouží k vytváření prezentací založených na snímcích. V aplikaci PowerPoint je již obsažena celá řada šablon nebo můžete na webu vyhledat další šablony, které můžete pro své prezentace použít.

Následující video je příkladem, jak importovat osnovu aplikace Microsoft Word do aplikace PowerPoint ze stránky Začínáme s aplikací Microsoft PowerPoint výukových videí.

Was this helpful?