Zdroje TCMII knihovny je kurz/sekce na Moodlu, který představuje a vysvětluje elektronické zdroje dostupné v knihovně. Kurz je rozdělen do následujících sekcí:

  • Přihlašovací údaje pro elektronické zdroje
  • Jak získat přístup do katalogu knihovny a vyhledávat v něm
  • Jak vyhledávat elektronické zdroje
  • Návody knihovny
  • Zdroje s otevřeným přístupem
  • Nástroje pro výzkum a citaci
  • Výpůjčka mezi knihovnami

Kurz Zdroje knihovny TCMII je přístupný pro aktivní studenty, posluchače (audit) a profesory (stále i hostující)

Přístup ke zdrojům knihovny TCMII:

  • Přihlaste se do Moodle.
  • Vyberte si kurz „Knihovna“.
  • Pomocí tlačítka „Zapsat se do kurzu“ získáte přístup ke zdrojům knihovny.