Přihlaste se do katalogu knihovny. Přečtěte si více.

Přihlašovací údaje a hesla jsou k dispozici na Moodle v kurzu TCM Library Resources.

Pro vyhledávání elektronických zdrojů omezte vyhledávání (zaškrtnutím políčka vpravo od vyhledávacího pole) na „elektronické zdroje“. PO nalezení požadovaného zdroje klikněte na modrý hypertextový odkaz „klikněte pro on-line přístup“.

Níže jsou uvedeny další elektronické zdroje neobsažené v katalogu knihovny. Jsou přístupné také v sekci „Quick Links“ v katalogu.

 • ProQuest eBook Religion and Philosophy Collection (vyjma některých konkrétních titulů)
 • EBSCO eJournal databases (články): Religion and Philosophy Collection, ATLA/ATLAS, and Christian Periodical Index
 • TREN (diplomové a dizertační práce)
 • Equalibra (v ruštině)
 • Online Library EAAA (v ruštině)
 • Bulharské elektronické zdroje
 • Faclia eBooks (v rumunštině)

Jak vyhledávat e-knihy a audioknihy

V katalogu lze nalézt požadované e-knihy či audioknihy vyhledáváním podle titulu, autora, předmětu či série. E-knihy mají předpony na základě zprostředkovatele či kolekce: NETLIB (EBSCO), CREDO (Credo Reference) PROQUEST (ProQuest) and WEB (Zdroj s volným přístupem). Předpona je před identifikačním číslem (např. NETLIB 220.3 T57 2006).

EBSCO e-knihy a audiknihy obsahují tituly z různých oblastí křesťanských náboženských studií a teologie. Kolekce obsahuje více než 2 700 titulů.

Přístup do ESBSCO e-knihy a audioknihy skrze katalog knihovny:

 • Klikněte na odkaz „Click for online access“ v údajích požadované knihy.
 • „Přihlaste se pomocí Google“ skrze @tcmi.edu e-amail nebo pomocí přihlašovacího jména a hesla. Podívejte se na Resource Credentials (dostupné skrze Moodle).

Vyhledávání e-knih a audioknih na platformě EBSCOhost:

 • Klikněte na tlačítko „EBSCOhost“ v sekci „Quick Links“ v katalogu knihovny.
 • „Přihlaste se pomocí Google“ skrze @tcmi.edu e-amail nebo pomocí přihlašovacího jména a hesla. Podívejte se na Resource Credentials (dostupné skrze Moodle).
 • Zvolte si požadovanou databázi (sbírky e-knih či audioknih) a zadejte vyhledávání (nebo vyhledávejte ve všech ESBSCO databázích).

E-knihy můžete číst či stahovat v časovém období 1 – 7 dní.
Pro stahování e-knih zvolte „Přihlásit se pomocí Google“ použitím @tcmi.edu e-mailu nebo si vytvořte vlastní účet na EBSCOhost.
Ke stažení e-knihy do počítače nebo přenosného zařízení potřebujete bezplatný software Adobe Digital Editions.
Chcete-li stáhnout audioknihu do přenosných zařízení (Apple zařízení s iOS 8 či novějším a Android zařízení verze 5 a novější) budete potřebovat ESBCO Audiobooks aplikaci dostupnou na iTunes nebo Google Play.

EBSCOhost eBook návody:
Jak vyhledávat e-knihy EBSCO [1:36]
Jak číst e-knihy EBSCO [2:55]
Jak stahovat e-knihy EBSCO [3:18]
Jak stahovat audioknihy EBSCO
EBSCO mobile app

Další návody na EBSCOhost tutorials.

Sbírka e-knih Credo Reference obsahuje encyklopedie, slovníky, biografické zdroje a referenční zdroje. Knihovna TCMII vlastní asi 70 titulů.

Vstup na Credo eBooks skrze katalog knihovny:

 • Klikněte na odkaz „Click for online access“ v údajích požadované knihy.

Vyhledávání e-knih na platformě Credo Reference:

 • Použijte tlačítko „Credo Reference“ v sekci „Quick Links“ v katalogu knihovny.

ProQuest nabízí předplatné v oblasti náboženství a filozofie s více než 19 500 e-knihami. Toto předplatné zprostředkovává komplexní základ náboženského obsahu, který bude stačit pro výzkum studentů i akademiků.
Tituly z této kolekce nenaleznete v katalogu knihovny TCMII (kromě několika titulů), ale jsou dostupné na platformě eBook Central.

Přístup do ProQuest eBooks (jednotlivé tituly) skrze katalog knihovny:

 • Klikněte na odkaz „Click for online access“ v údajích požadované knihy.

Vyhledávání e-knih (předplatné) na ProQuest eBook Central:

 • Klikněte na tlačítko „Quick Links“ pod nadpisem „ProQuest eBook Central“ v katalogu knihovny.

E-knihy můžete číst online nebo si je stahovat na období od 14 do 21 dní.
Pro stažení e-knihy zadejte svůj @tcmi.edu e-mail a heslo, nebo si vytvořte/vyžádejte osobní účet u ProQuest eBook Central.
Ke stažení e-knihy do počítače nebo přenosného zařízení potřebujete bezplatný software Adobe Digital Editions.

ProQuest návody:
eBook Central představení a vyhledávání [3:20] [3:20]
Jak otevírat ProQuest e-knihy [3:34] [3:34]
Jak stahovat ProQuest e-knihy [3:14] [3:14]

Jak vyhledávat zdroje v různých jazycích

Online zdroje jsou dostupné v ruštině, bulharštině a rumunštině.

Library EAAA je kombinovaným zdrojem materiálů v ruštině pro účely teologického vzdělávání. Knihovna obsahuje teologickou, vzdělávací a vědeckou literaturu.
Tituly z této sbírky nenaleznete v katalogu knihovny TCMII.

Přístup do knihovny EAAA:

 • Použijte svoje přihlašovací jméno a heslo.
 • Pro získání registračního kódu kontaktuje knihovnu TCMII nebo se podívejte na Resource Credentials (přístupné skrze Moodle).

Equalibra je digitální knihovna pro křesťany. Obsahuje více než 1 200 e-knih v ruštině, ukrajinštině a angličtině.
Tituly z této sbírky nenaleznete v katalogu knihovny TCMII.

Přístup do Equalibra:

 • Přihlašte se pomocí účtu TCMII nebo se podívejte na Resource Credentials (přístupné skrze Moodle).

Bulharské elektronické zdroje se sestávají z Křesťanské elektronické knihovy a Veren eBooks. Jsou dostupné v sekci „Zdroje s otevřeným přístupem.“
Tituly z této kolekce nenaleznete v katalogu knihovny TCMII .

Kolekce Faclia eBook sestává ze 170 e-knih a neustále se rozšiřuje Zahrnuje křesťanskou telogii, biblické komentáře, homiletiku, dějiny církve, křesťanskou etiku, evangelizaci a učednictví, biblické poradenství atd.
Počet účtů pro TCM je omezený.
Tituly z této kolekce nenaleznete v katalogu knihovny TCMII.

Přístup na Faclia eBooks:

 • Pro získání instrukcí, jak si vytvořit účet, kontaktuje knihovnu na e-mailu library@tcmi.edu.

Jak vyhledávat e-časopisy a články

Články nelze vyhledávat pomocí katalogu knihovny TCMII, protože jsou jednotlivě indexovány v elektronických databázích a lze je vyhledávat pomocí klíčových termínů na daných platformách. Některé sbírky obsahují celé články. Sbírkám, které neobsahují celé články, se říká „indexové databáze“. Články si můžete tisknout, stahovat, nebo zasílat na svůj e-mail.

Najdete-li článek, který potřebujete, ale nemůžete získat plné znění z indexu, můžete zažádat o zaslání článku žádostí na e-mailu library@tcmi.edu či vyplněním příslušného formuláře.

RPC poskytuje rozsáhlou sbírku zdrojů včetně témat jako světová náboženství, významné denominace, biblická studia atd. RCP obsahuje více než 200 časopisů a periodik v plném znění. Nejstarší články v plném znění jsou již z roku 1911.

Vyhledávání článků v databázi RPC na platformě EBSCOhost:

 • Použijte tlačítko „Religion and Philosophy Collection“ v sekci „Quick Links“ katalogu knihovny.
 • „Přihlaste se pomocí Google“ skrze @tcmi.edu e-amail nebo pomocí přihlašovacího jména a hesla. Podívejte se na Resources Credentials (dostupné skrze Moodle).
 • Zvolte si požadovanou databázi (Religion and Philosophy Collection) a zadejte vyhledávání (nebo vyhledávejte ve všech EBSCO sbírkách).

EBSCOhost eJournal návody:
Čtení článku na EBSCOhost [2:08] [2:08]
Citování článku z EBSCOhost [1:52] [1:52]

Další návody k EBSCOhost.

ATLA/ATLAS kombinuje premier index článků, recenzí knih a sbírek esejí v oblasti náboženství s online sbírkou ATLA hlavních náboženských a teologických časopisů. ATLA/ATLAS se skládá ze článků v plném znění z více než 330 časopisů od roku 1949.

Vyhledávání článků v ATLA/ATLAS na platformě EBSCOhost:

 • Klikněte na tlačítko „ATLA/ATLAS“ v sekci „Quick Links“ katalogu knihovny.
 • „Přihlaste se pomocí Google“ skrze @tcmi.edu e-amail nebo pomocí přihlašovacího jména a hesla. Podívejte se na Resources Credentials (dostupné skrze Moodle).
 • Zvolte si požadovanou databázi (Atla Religion Database s AtlaSerials) a vyhledávejte (nebo zvolte vyhledávání ve všech sbírkách ESBO).

CPI je komplexní index článků a recenzí knih napříč evangelikálním názorovým spektrem. V indexu je více než 160 publikací.

Vyhledávání článků v CPI na platformě EBSCOhost:

 • Klikněte na tlačítko „Christian Periodical Index“ v sekci „Quick Links“ v katalogu knihovny
 • „Přihlaste se pomocí Google“ skrze @tcmi.edu e-amail nebo pomocí přihlašovacího jména a hesla. Podívejte se na Resource Credentials (dostupné skrze Moodle).
 • Zvolte si požadovanou databázi (Christian Periodical Index) a vyhledávejte (nebo vyhledávejte ve všech sbírkách EBSCO).

TJL umožňuje přístup k plnému textu 39 různých teologických časopisů z různého spektra teologických názorů.

Vyhledávání článků ve sbírce TJL:

 • Klikněte na tlačítko „Theological Journal Library“ v sekci „Quick Links“ katalogu knihovny.

East-West Church & Ministry Report (EWCMR)
The East-West Church and Ministry Report přináší vyvážené a objektivní zprávy o křesťanství a službě ze západu v bývalém Sovětském svazu a střední a východní Evropě za účelem služby církvi a akademické půdě.

Přístup do EWCMR skrze katalog knihovny:

 • Klikněte na odkaz „Click for online access“ v záznamu požadovaného časopisu.
 • Přihlašte se pomocí @tcmi.edu e-mailu.

Jak vyhledávat diplomové a dizertační práce

Diplomové a dizertační práce jsou hodnotným zdrojem každého badatele. Pro budoucí výzkum mohou být užitečné i práce, které se přímo netýkají vašeho tématu.

TREN je knihovna čítající více než 17 000 teologických diplomových a dizertačních prací, které představují výzkum z více než 135 různých institucí. TREN také dává k dispozici články z výročních konferencí několika akademických společností.
Knihovna TCMII má předplatné TRENu a každý rok může získat omezený počet PDF dokumentů.

Stahování diplomových a dizertačních prací:

 • Přihlašte se pomocí účtu TCMII nebo se podívejte na Resource Credentials (dostupné skrze Moodle).
 • Vyhledejte požadovaný titul (sekce „Search e-docs“) a klikněte na „Add this Digital e-Doc to the TCM International Institute subscription“.
 • K otevření stažené diplomové či dizertační práce použijte stejné heslo.