Knihovna TCM má dohody o sdílení zdrojů s univerzitami a teologickými knihovnami v mnoha zemích, odkud pocházejí studenti, a to na půdě příslušné univerzity nebo knihovny, takže komunita TCM má plný přístup ke zdrojům a službám partnerské knihovny. Seznam je seřazen abecedně dle názvů zemí (v angličtině).

  • Library of Theological Seminary of Evangelical Christian Baptists, Jerevan (Knihovna Teologického semináře Evangelické jednoty baptistů)