Vyhledávání v knihovně Haus Edelweiss

Pro vyhledávání tištěných knih, diplomových prací, projektů, audiovizuálních zdrojů, médií či periodik v katalogu, omezte vyhledávání (zaškrtnutím pole vpravo od vyhledávacího pole) na „Haus Edelweiss“.

Materiály najdete na policích podle identifikačního čísla. To se skládá z Deweyho desetinného třídění, čísla Cutter-Sanborn a roku vydání. Např. 261.873 Y54 2009.

Některé tituly v knihovně mají předpony. Knihy mohou mít předpony v závislosti na jazyku (kromě angličtiny) a sbírky. Například předpona RUS znamená zdroje v ruštině, předpona REF pomáhá při hledání referenčních zdrojů, předpona THESIS odkazuje na sbírku diplomových prací a projektů. Např. RUS REF 220.3 T626 1996.

Pro přístup ke svému účtu v knihovně se přihlaste pomocí e-mailové adresy @tcmi.edu. Knihovní účet umožňuje uživateli náhled do historie výpůjček, ukládání vyhledávání, žádosti o nové tituly pro zakoupení do knihovny, vytváření seznamů bibliografií a půjčování nebo rezervace titulů, které jsou zatím vypůjčeny (v Haus Edelweiss).

  • Použijte počítač umístěný v knihovně v sekci půjčování knih, nebo své vlastní zařízení.
  • Přihlaste se do katalogu knihovny.
  • Použijte tlačítko „Self Checkout“ po levé straně.
  • Zadejte své studentské ID (3-4 čísla ve vašem @tcmi.edu e-mailu) či na kartičce do knihovny.
  • Naskenujte čárový kód položek, které si chcete půjčit, umístěný na zadní straně, nebo položku zadejte ručně.
  • Pro dokončení procesu klikněte na tlačítko „Finish“.

Doba a omezení půjčování
Studenti, kteří přijeli na setkání ve třídě, si mohou vypůjčit materiály v knihovně nebo je používat do skončení daného kurzu. Výpůjční doba může být prodloužena, zůstávají-li studenti do následujícího kurzu. Limitem je 20 položek najednou. Studenti pracující na diplomové práci mohou požádat, aby konkrétní materiály vztahující se k jejich tématu byly zařazany do kategorie „knihy k diplomové práci“. V tomto případě je maximální délka vypůjčení šest měsíců (182 dní).

Tištěná periodika
Tištěná periodika v knihovně obsahují následující tematické oblasti: teologie, filozofie, misie, křesťanské vzdělávání, novozákonní studia, starozákonní studia, atd. Řada časopisů se zaměřuje na praktickou službu. Zvláštní pozornost je věnována následujícím tématům: kázání, uctívání, pastorace, služba dětem a mladým lidem, učednictví, duchovní formování, atd.

Tištěná periodika jsou seřazena dle názvu. Časopisy necirkulují (tzn. nelze si je odnést z knihovny) a měly by se vracet na polici k vracení knih (vedle kanceláře knihovnice).

Vracení knih a médií
Fyzické materiály je potřeba vracet na polici k vracení knih v knihovně (vedle kanceláře knihovnice).

Zapůjčení notebooku
Během setkání ve třídě si lze zapůjčit notebook. Notebooky si můžete rezervovat před příjezdem do Haus Edelweiss a vypůjčit si je až na 7 dní.