Při podávání přihlášky na Master of Divnity, Master of Arts či Certifikát budete muset nahrát následující dokumenty ve formátu PDF, JPEG nebo PNG.

  1. Jedna (1) pasová fotografie
  2. Jedna fotografie s rodinou, pokud jste ženatý/vdaná;
  3. Jedna kopie cestovního dokladu (cestovní pas nebo průkaz totožnosti) s celým jménem napsaným latinkou.
  4. E-mailová adresa vašeho pastora. Před zahájením přihlašovacího procesu také informujte svého pastora, že od něj budete potřebovat doporučení. Pokud jste pastor, uveďte e-mailovou adresu diakona.

Další dokumenty potřebné pro programy MA a M.Div.

  1. Ověřená* kopie s úředními razítky bakalářského diplomu (nebo vyššího) z akreditovaného programu.
  2. Akreditovaný diplom přeložený do angličtiny

*Ověřená kopie znamená, že notář, váš pastor, či regionálním zástupce kopii potvrdí větou: „Potvrzuji, že tato kopie je totožná s originálem“, a stvrdí ji podpisem a razítkem.