Studentům

Poplatky za studium

k lednu 2015

 

Pokud student nezaplatí všechny neuhrazené poplatky (tj. po splatnosti), nemůže absolvovat žádný další kurz. Tyto studijní poplatky se vztahují na všechny studenty akreditovaných programů bez ohledu na rok jejich přijetí ke studiu.

 

Registrační poplatek za kurz (CRF) – poplatek je účtován při potvrzení registrace na kurz

45 euro – pro studenty z Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska

Pro ceny pro ostatní země přepněte stránky do angličtiny.
Poplatek CRF je splatný nejpozději prvního dne výuky ve třídě u kombinovaného kurzu (tj. online studium plus výuka ve třídě), nebo nejpozději jeden měsíc po zahájení kurzu, který probíhá 100% online.

Poplatky za kurz pro posluchače (audit – nejsou studenty TCMII) – účtován při potvrzení registrace na kurz

45 euro – pro studenty z Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska

Pro ceny pro ostatní země přepněte stránky do angličtiny.
Poplatek za audit na kurzu je splatný nejpozději prvního dne výuky ve třídě u kombinovaného kurzu (tj. online studium plus výuka ve třídě), nebo nejpozději jeden měsíc po zahájení kurzu, který probíhá 100% online.

Sankční poplatky

Studenti, kteří zruší vou registraci na kombinovaný kurz (kombinace studia online a výuky ve třídě) musí informovat e-mailem registrační kancelář v Rakousku alespoň tři týdny před samotnou výukou ve třídě. Pro kurzy probíhající 100% online je období, kdy lze svou účast bez poplatků zrušit, do jednoho měsíce od začátku kurzu. V případě pozdějšího zrušení budou účtovány následující poplatky:

45 euro – pro studenty z Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska

Pro ceny pro ostatní země přepněte stránky do angličtiny.

Studentům, kteří nepřijedou na výuku kombinovaného kurzu ve třídě, aniž by předem svou registraci včas zrušili, bude účtován následující poplatek:

45 euro – pro studenty z Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska

Pro ceny pro ostatní země přepněte stránky do angličtiny.

Způsoby platby

Platby mohou být provedeny v mentorských centrech či bankovním převodem na účet TCMII:

Banka: Sparkasse (Baden, Austria)

BIC (SWIFT): SPBDAT21

IBAN: AT942020500700160104

Informace k platbě (vysvětlení): Jméno studenta (příjmení, jméno) & číslo kurzu a název. Veškeré způsoby platby jsou nevratné.