Váš akademický postup a finanční transakce jsou k nahlédnutí na students.tcmi.edu. Přístup k této stránce je však možný pouze skrze váš účet @tcmi.edu.

TCM Institute je akreditován Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools (HLC) ve Spojených státech. 230 South LaSalle Street, Suite 7-500, Chicago, Illinois 60604-1411

Akreditace TCMII obecně platí ve většině evropských zemí. Pokud se na TCMII přihlásíte se státem uznávaným bakalářským titulem, váš MA či MDiv titul bude způsobilý k nostrifikaci ve vaší zemi. Pokud to o vašem titulu neplatí, musíte tento dotaz adresovat Ministerstvu školství či nějaké státní univerzitě.

Jakýkoli potenciální student může před formálním přihlášením ke studiu jet na dva kurzy. Registrace probíhá standardně.

Kredit za tyto dva kurzy může student obdržet pouze v případě, že splní následující podmínky:

  • Student splní všechny úkoly, četbu a zkoušky, a obdrží od profesora známku („nedostatečně“ se samozřejmě nepočítá).
  • Student podá kompletní přihlášku do kanceláře TCMII v Rakousku do 12 měsíců od absolvování kurzu.
  • Student je přijímací komisí oficiálně přijat do jednoho z programů TCMII.

Kurzy se vyučují jako hybridní model, tj. 80% kurzu se vyučuje online a 20% se absolvuje v mentorském centru. Ano, kurzy můžete absolvovat v jiných zemích. Musíte však kontaktovat regionálního zástupce ohledně konkrétních informací, včetně bydlení, dopravy, a musíte mít platné cestovní doklady, jako je pas a vízum.

Registrace je povinná, bez předchozí registrace se nebudete moci zúčastnit kurzu. Pokyny k registraci jsou v sekci „studenti“ na našem webu.

Studenti, kteří nemají bakalářský titul, mohou jezdit na kurzy a přihlásit se do programu Certifikát. K přihlášení do programu MA není třeba bakalářský titul ze semináře.

Přijatí studenti dostanou studentskou průkazku a e-mailovou adresu. Pokud jste již absolvovali kurz, ale nepřihlásili se ke studiu, nejste studentem TCMII.

Pokud jste přijatý student, použijte k registraci na kurz svůj e-mail. Registrace probíhá online. Odkazy potřebné k registraci jsou v rozpisu kurzů nebo zde

Jestliže ještě studentem nejste, ale máte zájem se jím stát, doporučujeme nejdříve absolvovat jeden kurz. V tomto případě kontaktujte registration@tcmi.edu pro další pokyny.

Registrace je proces přihlášení na kurz vyplněním registračního formuláře. Registrační formuláře pro přijaté studenty jsou dostupné na stránce s rozpisem kurzů či na stránce, která se věnuje registraci podrobně. Jestliže ještě nejste studentem TCMII, kontaktujte nás na e-mailu registration@tcmi.edu.

Přijetí ke studiu je proces, který zahrnuje zaslání přihlašovacích formulářů za účelem přijetí na TCMII. Pokyny k přihlašování ke studiu jsou dostupné na těchto stránkách v sekci „uchazeči“.

Po přijetí studenti obdrží seznam požadavků, který uvádí, které kurzy musí absolvovat v rámci svého studijního programu. Lze nahlédnout do současného seznamu požadavků či do seznamů požadavků z uplynulých let. Váš osobní seznam požadavků je vždy dostupný na Google disku TCMII v sekci „sdíleno se mnou“

Zkontrolujte svůj seznam požadavků, poté se podívejte na seznam kurzů a vyhledejte si dostupné kurzy ve své zemi či jiném vzdělávacím centru, které je pro vás dostupné. Poté se stačí náležitě zaregistrovat.

Seznam požadavků obsahuje kurzy seřazené do kategorií. Pro každou kategorii je určen počet povinných kurzů. Po obdržení známky z nějakého kurzu vám studijní oddělení aktualizuje seznam požadavků. Můžete si najít, které kurzy ještě potřebujete, abyste splnili požadavky svého studijního programu.

Jedním z prvních kurzů, které musíte absolvovat, je PT 600 Research Methods (Metody výzkumu). Poté není dáno, v jakém pořadí byste kurzy měli absolvovat.

Pro více informací kontaktujte proděkana